Izskanējis senioru vokālā ansambļa „Sarma” 15 gadu jubilejas koncerts

Izskanējis senioru vokālā ansambļa „Sarma” 15 gadu jubilejas koncerts

***Bebrenes kultūras namā 11. maijā izskanēja senioru vokālā ansambļa „Sarma” jubilejas koncerts „Sidrabotās rozes stāsts”.

***Nemanāmi aizritējuši 15 gadi, kopš pastāv šis kolektīvs, ko vada Rita Kalvāne. Mainās gadalaiki, mainās ansambļa sastāvs, mainās repertuārs, tikai nemainās senioru vēlme un prieks dziedāt. Ansamblis ir piedalījies vairāk nekā 100 dažādos pasākumos – no Ilūkstes novada līdz Latgales mēroga koncertiem un  senioru dziesmu festivāliem, no Sēlijas pagastu skatuvēm līdz Dzintaru koncertzālei Jūrmalā. Ir gūtas uzvaras vairākās senioru vokālo ansambļu skatēs un sagatavotas koncertprogrammas vietēja mēroga svētkiem.

***Jubilejas koncertu kuplināja Bebrenes dāmu deju kopa „Rudzupuķes” un kolēģi no Ilūkstes – senioru vokālais ansamblis „Kamenes”. Gaviļniekus ieradās sveikt Bebrenes pagasta pārvaldes vadītāja Benita Štrausa, Ilūkstes novada pensionāru biedrības priekšsēdētāja Rita Žagata, draugi un radi.

***Sirsnīgs paldies visiem, kas atbalstīja un turpinās atbalstīt mūsu dziedāšanas prieku!

 

Bebrenes senioru vokālā ansambļa „Sarma”

dalībnieku vārdā

Lorija Kaminska

 

Viktora Malaševska fotogrāfijas

 


Izskanējis senioru vokālā ansambļa „Sarma” 15 gadu jubilejas koncerts
Izskanējis senioru vokālā ansambļa „Sarma” 15 gadu jubilejas koncerts
Izskanējis senioru vokālā ansambļa „Sarma” 15 gadu jubilejas koncerts
Izskanējis senioru vokālā ansambļa „Sarma” 15 gadu jubilejas koncerts
Izskanējis senioru vokālā ansambļa „Sarma” 15 gadu jubilejas koncerts
Izskanējis senioru vokālā ansambļa „Sarma” 15 gadu jubilejas koncerts
Izskanējis senioru vokālā ansambļa „Sarma” 15 gadu jubilejas koncerts
Izskanējis senioru vokālā ansambļa „Sarma” 15 gadu jubilejas koncerts
Izskanējis senioru vokālā ansambļa „Sarma” 15 gadu jubilejas koncerts
Izskanējis senioru vokālā ansambļa „Sarma” 15 gadu jubilejas koncerts