Izskanējis Ilūkstes novada vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2018”

Izskanējis Ilūkstes novada  vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2018”

     20. februārī Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra zālē notika Ilūkstes novada  vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2018”. Konkurss tiek organizēts ar mērķi  stiprināt bērnu un jauniešu nacionālo identitāti, sagaidot Latvijas valsts simtgadi,  kā arī  apzināt un veicināt Ilūkstes novada  bērnu un jauniešu vokālo ansambļu radošo darbību, izaugsmi un attīstību.

     Konkursam pieteicās trīs novada vokālie ansambļi: Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas 9.-12. klašu vokālais ansamblis „Bewern” (skolotāja Rita Kalvāne), Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra 6.-8. klašu vokālais ansamblis „Ieklausies” (skolotāja Daina Paukšte) un Eglaines pamatskolas 4.-7. klašu vokālais ansamblis (skolotāja Maija Žigajeva).

     Ansamblis „Ieklausies” saņēma 1. pakāpes diplomu un tika izvirzīts dalībai konkursa nākamajā kārtā, kas norisināsies 7. martā Preiļos. Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas vokālais ansamblis ieguva 2. pakāpes diplomu, bet Eglaines pamatskolas vokālais ansamblis – 3. pakāpes diplomu. Visi saņēma Ilūkstes novada pašvaldības pateicības rakstus un saldās dāvanas.

     Paldies Vitai Stapkevičai par atbalstu un piedalīšanos konkursā žūrijā. Paldies mūzikas skolotājām Ritai, Dainai un Maijai par radošu pieeju, gatavojot bērnus šim konkursam.

 

Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra direktore

Vanda Rimša


Izskanējis Ilūkstes novada  vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2018”
Izskanējis Ilūkstes novada  vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2018”
Izskanējis Ilūkstes novada  vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2018”
Izskanējis Ilūkstes novada  vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2018”
Izskanējis Ilūkstes novada  vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2018”
Izskanējis Ilūkstes novada  vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2018”
Izskanējis Ilūkstes novada  vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2018”
Izskanējis Ilūkstes novada  vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2018”