Mācību jomas

Mācību jomu koordinatori   2018./2019.m.g.

Nr. Mācību joma Vārds, uzvārds
1. Pirmsskolas un

sākumskolas

Mairita Rimoviča (sākumskola)

Vita Vanaģele ( pirmsskola)

2. Sociālā un pilsoniskā Vita Anspoka
3. Valodu Silvija Romaņenkova (latviešu valoda)

Sandra Macijevska (svešvaloda)

4. Tehnoloģiju Airita Šuksto (IT)

Veslava Linčika (mājturība)

5. Veselības un fiziskās aktivitātes Elita Rutkupa (sports)

Valda Namiņa

6. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā Lonija Pupiņa

Silvija Romaņenkova

7. Matemātikas Biruta Gičevska
8. Dabaszinātņu Aina Šaudiņa

 

Zinātniski pētnieciskā darba vadītāja Valda Namiņa
Audzināšanas darba jomas konsultante Andželika Pabērza
Ilūkstes novada izglītības iestāžu deju kolektīvu virsvadītāja Dace Parša
Ilūkstes novada izglītības iestāžu koru virsvadītāja Anita Meikšāne