Metodiskais darbs

Mācību jomu koordinatori   2020./2021.m.g.

Nr. Mācību joma Vārds, uzvārds
1. Pirmsskolas un 

sākumskolas

Mairita Rimoviča (sākumskola) 

Vita Vanaģele ( pirmsskola)

2. Sociālā un pilsoniskā Vita Anspoka
3. Valodu Silvija Romaņenkova (latviešu valoda) 

Sandra Macijevska (svešvaloda)

4. Tehnoloģiju Airita Šuksto (IT) 

Veslava Linčika (mājturība)

5. Veselības un fiziskās aktivitātes Elita Rutkupa (sports) 

Valda Namiņa

6. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā Lonija Pupiņa 

Silvija Romaņenkova (literatūra)

7. Matemātikas Biruta Gičevska
8. Dabaszinātņu Inese Kokina

 

Zinātniski pētnieciskā darba vadītāja Valda Namiņa
Profesionālās izglītības jomas koordinatore Ilga Mališeva
Audzināšanas darba jomas koordinatore Andželika Pabērza
Ilūkstes novada izglītības iestāžu koru virsvadītāja Anita Meikšāne

 

 

Mācību jomasSkip to content