Mēneša darba plāni

Darba plāns   2020. gada septembris

 

Nr.p.k Pasākums Datums Laiks Vieta Atbildīgais

 

1. Pilsētu/ novadu tautas deju kolektīvu virsvadītāju sanāksme. 15.09.   VISC, Strūgu iela 4, Rīga Zanda Mūrniece, VISC IIADN vecākā referente
2. “Olimpiskā diena 2020” 18.09.   Izglītības iestādēs Novada sporta skolotāji
3. Pilsētu/ novadu tautas deju kolektīvu vadītāju repertuāra apguves seminārs. 22.09.   Rīgas Tehniskā koledža, Braslas iela 16 Zanda Mūrniece, VISC IIADN vecākā referente
4. Seminārs pašvaldību interešu izglītības un audzināšanas darba speciālistiem un interešu izglītības iestāžu direktoriem 24.09. plkst.10:00 Video seminārs no LPS Astra Aukšmuksta, VISC IIADN vadītāja
5. VISC Speciālās izglītības nodaļas un Rīgas 5.pamatskolas-attīstības centra sadarbības vebinārs “Uzvedības korekcijas plānu izveide un īstenošana” 30.09. plkst.14:00 Tiešsaistē Anita Falka, VISC SIN vadītāja
6. Miķeļdienas pasākums “Ķirbju svēršanas svētki” 30.09. plkst.10:00 Ilūkstē, Vienības laukumā Valda Namiņa, veselības un fiziskās aktivitātes jomas koordinatore

 Tolmante

65447865