Mēneša darba plāni

 2019. gada aprīlim

 

Nr.p.k. Pasākums Datums Laiks Vieta      Atbildīgais
1. Joku diena. 01.04. plkst. 19:00 Ilūkstes novada jauniešu radošais kvartāls L. Pokšāne, jaunatnes lietu speciāliste
2. Lietišķās informātikas olimpiāde skolēniem „Paskāla Ritenis” 7.-12.kl. 04.04. plkst. 10:00 DU,

Parādes iela 1, Daugavpils

A. Šuksto, tehnoloģiju mācību jomas koordinatore
3. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā un valodu mācību jomas koordinatoru seminārs. 08.04. plkst. 10:00 “Turība”, Graudu 68, Rīga Skola 2030  komanda
4. Ilūkstes novada skolēnu pētniecisko, zinātniski pētniecisko  darbu konference – konkurss “Esmu pētnieks” 09.04. plkst. 10:00 Ilūkstes Raiņa  v-sk.

(Stadiona 1)

V.Namiņa, zinātniski pētnieciskā darba vadītāja un vides izglītības skolotāju MA vadītāja
5. Matemātikas un tehnoloģiju mācību jomas koordinatoru seminārs. 11.04. plkst. 10:00 “Turība”, Graudu 68, Rīga Skola 2030  komanda
6. Seminārs pašvaldību  pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem. 12.04. tiks precizēts I. Prudņikova, VISC vecākā eksperte
7. Radošo darbu konkurss angļu, krievu un vācu val. 7. – 9. kl. 16.04. plkst. 10:00 Ilūkstes Raiņa  v-sk. (Raiņa 49) S. Macijevska, Ilūkstes novada valodu mācību jomas koordinatore
8. 15. atklātā mājturības un tehnoloģiju olimpiāde “Mēs – Latvijas nākotnei” (tekstila tehnoloģijas) 17.04. tiks precizēts LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte un Latvijas Mājturības pedagogu biedrība sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un  Rīgas Izglītības un informatīvi metodisko centru
9. Seminārs novada matemātikas skolotājiem :

1) efektīva mācību stunda,

2) aktuālā informācija

24.04. plkst. 14:15 Ilūkstes Raiņa  v-sk. (Raiņa 49) B. Gičevska, Ilūkstes novada matemātikas mācību jomas koordinatore
10. Metodiskā diena Ilūkstē: atklātais vērojums- sadarbības caurviju prasmju iedzīvināšana integrētajās rotaļnodarbībās 1. jaunākajā grupā “Skudriņas” un vecākajā grupā  “Ābolītis”. 24.04   PII “Zvaniņš”

(Ilūkste)

V. Vanagele, Ilūkstes novada pirmsskolas un sākumskolas mācību jomas koordinatore
11. Sociālās un pilsoniskās un veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas koordinatoru seminārs. 24.04. tiks precizēts Skola 2030  komanda
12. Dabaszinātņu mācību jomas koordinatoru seminārs. 25.04. tiks precizēts Skola 2030  komanda
13. Seminārs novada izglītības iestāžu direktoru vietniekiem audzināšanas jomā. 25.04. plkst.14.00 Ilūkstes novada pašvaldība A. Pabērza, audzināšanas jomas konsultante

V. Rimša, Ilūkstes BJC direktore

14. Seminārs novada sociālās un pilsoniskās mācību jomas skolotājiem. 25.04. plkst. 14:15 Ilūkstes Raiņa  v-sk. (Raiņa 49) V. Anspoka, sociālās un pilsoniskās mācību jomas koordinatore
15. Pirmsskolas un sākumskolas mācību jomas koordinatoru un pašvaldības pirmsskolas metodiķu seminārs. 26.04. tiks precizēts Skola 2030  komanda
16. Zemgales reģiona olimpiāde angļu val. 6.,8.,11.kl. 26.04. plkst. 10:00 Jelgavas 1.ģimnāzija S. Macijevska, Ilūkstes novada valodu mācību jomas koordinatore
17. Ilūkstes novada jauniešu radošā kvartāla 1. dzimšanas diena 26.04. plkst. 17:00 Ilūkstes novada jauniešu radošais kvartāls L. Pokšāne, jaunatnes lietu speciāliste
18. Atklātā matemātikas olimpiāde 5.-12.kl. 28.04. Daugavpils B. Gičevska, Ilūkstes novada matemātikas mācību jomas koordinatore
19. XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pašvaldību koordinatoru seminārs. 30.04. VISC, Strūgu iela 4, Rīga A. Strikaite, VISC IIADN vadītājas vietniece

 

 

Interešu izglītības un audzināšanas darba pasākumi

 

20. FLL Latvia INTO ORBIT

fināls!

6.-7.04. Valmiera A. Šuksto, Ilūkstes novada tehnoloģiju mācību jomas koordinatore
21. Latvijas izglītības iestāžu 5.-9.klašuun 5.-12.klašu  koru konkurss Latgalē 3.04. plkst. 12.30 Daugavpils Latviešu KC R. Platpere, VISC vecākā referente
22. BJC teātra sporta pulciņa “Brīnumdari ” draudzības  turnīrs ar tuvākās. 16.04. Ilūkstes BJC

 

M. Rimoviča, Ilūkstes novada sākumskolas mācību jomas koordinatore
23. Informatīvs seminārs par bērnu tautas deju festivāla “Latvju bērni danci veda” norisi 17.04. VISC, Rīga, Strūgu-4 Z. Mūrniece, VISC vecākā referente
24.  Vizuālās mākslas un vizuāli -plastiskās mākslas konkursa “Pasaka pasaciņa ..” darbu izstāde

Darbus iesniegt BJC līdz 15.04.2019.

no 23.04.- 12.05. BJC “Sēļu istabā” L. Pupiņa, Ilūkstes novada kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas koordinatore
25. Skou teātru festivāls “ ….un es iešu un iešu”. 26.-27.04. Valmieras drāmas teātris D. Jurka, VISC vecākā referente

 

 

 

 

 

 

Ilūkstes novada skolēnu sacensības

 

26. Florbols mix 2007.-2008.g.dz. 02.04. Ilūkste E. Gaigamovičs, Ilūkstes novada Sporta skolas treneris
27. Kross jaunieši, jaunietes, zēni, meitenes 2000.-2002.g.dz.

2003.-2004.g.dz.

2005.-2006.g.dz.

2007.g.dz. un jaunāki

21.04. Ilūkste S.Petrakovs, Ilūkstes novada Sporta skolas treneris

 

Tolmante

65447865