Mēneša darba plāni

Darba plāns   2020. gada marts 

Nr.p.k Pasākums Datums Laiks Vieta Atbildīgais
1. Krievu valodas (svešvalodas) valsts 23. olimpiādes 3. posms. 04.03. plkst. 10:00 NVO nams, Ieriķu iela 43a, Rīgā S. Birule, aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā
2. Karjeras attīstības atbalsta pasākums. Nodarbība novada 1. – 4. klašu skolēniem “Šarādes par profesijām”. 04.03. plkst. 09:35 Ilūkstes Raiņa vidusskola (Stadiona 1) I. Repkova, pedagoģe karjeras konsultante
3. Angļu valodas olimpiāde Ilūkstes novada 5. – 6. klašu skolēniem. 04.03. plkst. 09:30 Ilūkstes Raiņa vidusskola

(Raiņa 49)

S. Macijevska, valodas (svešvaloda) mācību jomas koordinatore
4. XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru koncerta “DZIESMUBĒRNS” modelēšanas koncerts. 05.03. plkst. 13:00 Rīgas Latviešu biedrības nama Lielā zāle R. Platpere, VISC vecākā referente
5. Diena jaunietēm “Esmu skaista!” 10.03. plkst. 14:00 Ilūkstes novada jauniešu radošajā kvartālā L. Zeltiņa, jaunatnes lietu speciāliste
6. Matemātikas valsts 70. olimpiādes 3.posms. 12.03. plkst. 10:00 LU, Zinātņu mājā, Jelgavas ielā 3, Rīgā S. Birule, aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā
7. Lekcija – seminārs profesionālās izglītības audzēkņiem “Vai esmu gatavs darbam?” 12.03. Bebrenes VP vidusskola I. Repkova, pedagoģe karjeras konsultante
8. Seminārs novada pedagogiem “Izglītojošās spēles mācību un klases audzināšanas stundās ”. 16.03. plkst. 10:00 Ilūkstes Raiņa vidusskola

(Raiņa 49)

S. Romaņenkova, valodas mācību jomas koordinatore
9. 8. Latgales novada atklātā latviešu valodas un literatūras olimpiāde. 19.03. plkst. 10:00 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija S. Romaņenkova, valodas mācību jomas koordinatore
10. Seminārs novada izglītības iestāžu direktoru vietniekiem audzināšanas jomā. 17.03. plkst.09.30 Ilūkstes novada pašvaldība A. Pabērza, audzināšanas jomas koordinatore

V. Rimša, Ilūkstes BJC vadītāja

11. Meistarklase novada mājturības un vizuālās mākslas skolotājiem. 17.03. plkst. 10:00 Ilūkstes Raiņa vidusskola

(Stadiona 1)

V.Linčika, tehnoloģiju mācību jomas koordinatore

L.Pupiņa, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas koordinatore

12. Metodiskā diena Ilūkstē. Atklātais vērojums “Jaunrades un uzņēmējspējas caurviju prasmes iedzīvināšana integrētajā rotaļnodarbībā”. 18.03. Ilūkstes PII “Zvaniņš” V. Vanagele, pirmsskolas mācību jomas koordinatore
13. Konference “Gandrīz ideāla skola 2020”. 20.03. plkst. 10:00 – 17:00 Cēsu 2. pamatskola

Gaujas iela 45, Cēsis

 
14. Matemātikas konkurss novada    5. – 6. klašu skolēniem 25.03. plkst. 10:00 Ilūkstes Raiņa vidusskola

(Raiņa 49)

B. Gičevska, matemātikas mācību jomas koordinatore
15. Angļu valodas olimpiāde Ilūkstes novada 8. – 9. klašu skolēniem. 25.03. plkst. 09:30 Ilūkstes Raiņa vidusskola

(Raiņa 49)

S. Macijevska, valodas (svešvalodas)mācību jomas koordinatore
16. 26.03. Izglītības iestādēs B. Gičevska, matemātikas mācību jomas koordinatore
17. Latviešu valodas un literatūras 46. olimpiādes 3.posms 27.03. plkst. 10:00 LU HZF, Visvalža ielā 4a, Rīgā S. Birule, aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā

 

Interešu izglītības un audzināšanas darba pasākumi

 

18. Vokālās mūzikas   konkursa “Balsis 2020”   2. kārta kultūrvēsturiskajā novadā.

 

Mēģinājums  plkst. 12.30
uzstāšanās plkst.13.45
apbalvošana  plkst.15.30

3.03.

plkst.  13:00

Līvānu 2.vidusskola   Rīgas ielā 113/117, V. Rimša, Ilūkstes BJC vadītāja
19. Robotikas –  First Lego League “City Shaper” pusfināla sacensības. 7.03.

plkst.  09:00

Salaspils 1.vidusskola A.Šuksto, tehnoloģiju mācību jomas koordinatore
20. Deju kolektīvu skate Saule vija zelta rotu”, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. /2.03.2020.-izloze/ 11.03.

plkst.  14.30

KN “Vārpa” Daugavpils A. Meikšāne, Ilūkstes novada izglītības iestāžu koru virsvadītāja
21.  Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa ”Radi rotājot” darbu iesniegšana konkursam , gatavojoties , XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem Līdz 25. martam Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrs V. Rimša, Ilūkstes BJC vadītāja

L. Pupiņa, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas koordinatore

 

 

Tolmante

65447865