Raudas internātpamatskola

Adrese: “Raudas skola”,Rauda, Šēderes pag., Ilūkstes novads, LV-5474
Direktors: Anita Zaharčenko

Kontakttālruņi:
Lietvedība – tālr,/fakss 65475025
Direktora vietnieki – tālr. 65475040
Skolas mob.tālr. – 29484026

 

Mājas lapu skatīt šeit

 

 PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS skatīt šeit