Izglītības programmu īstenošanas vieta Skolas ielā 41, Eglainē