Izdejoti „Deju raksti dūraiņos”

IMG 0794      11. februārī Ilūkstes novada kultūras centrā notika tautas deju kolektīvu sadancis, kurā piedalījās 10 deju kolektīvi. Skatītāji tika iepazīstināti ar jaunajām dejām, ko kolektīvi apgūst, gatavojoties Dziesmu un Deju svētkiem.

  Ar koncertā izdejotajām 19 dejām dejotāji izrādīja savu māku, raksturu un attieksmi. Deju programmu veidoja un dejotāju sniegumu vērtēja Daugavpils apriņķa deju virsvadītāja Aija Daugele. Koncertu vadīja Līga Rītiņa.

 

Deju rakstus izdejoja 7 Ilūkstes novada deju kolektīvi:

  • Ilūkstes novada kultūras centra jauniešu deju kolektīvs „Ance” (vadītāja Anita Meikšāne);
  • Jauniešu deju kolektīvs „Labrīt” (vadītāja Antonija Stalidzāne);
  • Vecākās paaudzes deju kolektīvs „Ozolzīle” (vadītāja Sandra Stašāne);
  • Ilūkstes 1. vidusskolas 8.-9. klašu deju kolektīvs „Ance” (vadītāja Dace Parša);
  • Pilskalnes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs (vadītāja Antonija Stalidzāne);
  • Bebrenes pagasta kultūras nama jauniešu deju kolektīvs „Smaids” (vadītāja Līga Kūliņa);
  • Dvietes pagasta kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Dviete” (vadītāja Anita Meikšāne).

 

      Piedalījās arī 3 vieskolektīvi:

  • Salas novada Salas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Letkiss” (vadītāja Inga Vībāne);
  • Daugavpils novada Līksnas pagasta kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Daugaveņa” (vadītaja Vilma Tāraude);
  • Daugavpils Latviešu kultūras centra deju ansamblis „Laismeņa” (vadītāja Diāna Soldāne).

  

Foto: Skaidrīte Azarstarpe

 

IMG 0827

IMG 0873

IMG 0900

IMG 1059

IMG 1060

IMG 1068