Īstenojot projektu „Ģimenes ieleja”, Ilūkstē tiek izbūvēts slidošanas laukums

Attels1     19. oktobrī Kretingā norisinājās projekta „Family Valley” jeb „Ģimenes ieleja” (Nr. LLI-228) vadības grupas sanāksme, kurā tika apspriesta projekta norises gaita, kā arī iespējamie riski projekta rezultātu sasniegšanai.

 Projektu „Ģimenes ieleja” Ilūkstes novada pašvaldība realizē sadarbībā ar partneri no Lietuvas – Kretingas rajona pašvaldības administrāciju. Tas tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros. Īstenojot projektu, Ilūkstē, Stadiona ielā šobrīd tiek izbūvēts slidošanas laukums, kā arī tiks iegādātas ziemas slidošanas slidas. Savukārt nākamā gada sākumā tiks organizēta ziemas nometne bērniem.

Sanāksmes laikā tika konstatēts, ka šobrīd projektā nav būtisku šķēršļu, kas varētu kavēt plānoto aktivitāšu īstenošanu. Projekta sanāksmei noslēdzoties, delegācija no Ilūkstes novada pašvaldības izmantoja iespēju dalīties pieredzes apmaiņā ar Kretingas rajona pašvaldības administrācijas pārstāvjiem. Galvenie jautājumi, kas tika apskatīti tikšanās laikā, ir pašvaldību teritoriju pārvaldības struktūru salīdzinājums, vērtējot to priekšrocības un trūkumus, īstenoto projektu un nozīmīgāko investīciju apskats. Ilūkstes novada pašvaldības pārstāvjiem bija arī iespēja klātienē apmeklēt vairākus objektus Kretingā, kuru attīstībai ir piesaistīti ES fondu līdzekļi.

Projekta kopējās izmaksas projekta partnerim – Ilūkstes novada pašvaldībai – ir EUR 101 519,12, kur līdzfinansējumu 85% jeb EUR 86 291,25 apmērā nodrošina ERAF.

 

Programmas mājaslapa

Oficiālā ES mājaslapa

 

slidotava

       

u

Attels2