Slēgta Aleksandras Lopuhas ģimenes ārstes prakse

Slēgta Aleksandras Lopuhas ģimenes ārstes prakse

***Veselības centrs „Ilūkste” informē, ka 1. aprīlī slēgta Aleksandras Lopuhas ģimenes ārstes prakse, tādēļ viņas praksē reģistrētajiem pacientiem jāreģistrējas kāda cita ģimenes ārsta praksē, kura darbības pamatteritorijā atrodas personas dzīvesvieta. Vienoties par reģistrāciju var arī ar citā reģionā praktizējošu ģimenes ārstu, kuram ir līgums ar valsti par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Ģimenes ārstu prakšu saraksts pieejams Nacionālā veselības dienesta mājaslapā.

***Papildu informāciju par reģistrēšanos var iegūt Veselības centra „Ilūkste” reģistratūrā personīgi, zvanot uz tālr. 65462455, 25761511 vai rakstot uz e-pastu: registratura@ilukste.lv.

**