Mācības sociālajiem darbiniekiem

26.03.2019

 

projekta Nr. LLI-341 “Social Inclusion of Elderly People” jeb „Senioru sociālā iekļaušana” ietvaros

 

2019. gada martā Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta LLI-341 „Aging in Comfort” ietvaros partnerpašvaldību sociālajiem darbiniekiem, mobilo brigāžu speciālistiem Rēzeknē un Daugavpilī notika 4 dienu mācības “Geriatrijas pamati” un “Gados vecāku cilvēku veselības problēmas un pašpalīdzības pasākumi”, kurās piedalījās arī Ilūkstes novada pašvaldības sociālās jomas darbinieki.

Mācību “Geriatrijas pamati” pirmo divu dienu mērķis bija noteikt un izvērtēt geriatrisku cilvēku vajadzības un aprūpes problēmas, ņemot vērā anatomiski fizioloģiskās un psiholoģiskās izmaiņas, slimību norises, aprūpes un uzvedības īpatnības. Mācību programmas galvenais uzdevums bija raksturot un novērtēt mobilās brigādes aprūpētāja lomu geriatriska cilvēka aprūpē, veselības un sociālās aprūpes sistēmā, novērtēt vecuma radītās vispārējās fizioloģiskās un psiholoģiskās izmaiņas un īpatnības.

Nākamajās divu dienu mācībās “Gados vecāku cilvēku veselības problēmas un pašpalīdzības pasākumi” tika sniegtas teorētiskās un praktiskās zināšanas mobilo brigāžu speciālistiem par medikamentu lietošanu, sirds un asinsvadu sistēmu, elpošanas sistēmu, nieru un urīnvadu slimībām, endokrinoloģiju, gremošanas orgānu sistēmu, onkoloģiju, muskuļu un skeleta sistēmas slimībām, nervu sistēmas slimībām, neiroģeneratīvo saslimšanu, insultu, psihoemocionālo saslimšanu, kā arī sniedza informāciju par pārvietošanās grūtībām, gulošiem cilvēkiem, ādas un mutes dobuma aprūpi un mazgāšanu, aprūpes mājās pašpalīdzības pasākumiem, kurus var nodrošināt gados vecāku cilvēku ģimenes locekļi, kaimiņi u.c. Mācību sekundārais mērķis bija veicināt dalībnieku sadraudzību un nodrošināt tīklošanās pasākumus.

 

Pilns mācību cikls, kas tiks apgūts vēl 4 mācību dienās, turpināsies arī aprīlī Lietuvā, kā rezultātā kopumā tiks apmācīti 40 mobilo brigāžu darbinieki Latvijā un Lietuvā no projektā iesaistīto pašvaldību sociālajiem dienestiem.

Ilūkstes novada pašvaldība kopā ar sešiem Latvijas un Lietuvas partneriem (Eiroreģiona “Ezeru zeme” Latvijas birojs, Rēzeknes pilsētas dome, Rēzeknes novada pašvaldība, Daugavpils novada pašvaldība, Utenas rajona pašvaldības administrācija un Moletu rajona pašvaldības administrācija) turpina projekta „Senioru sociālā iekļaušana” (Nr. LLI- 341) jeb “Aging in Comfort” īstenošanu, kura mērķis ir uzlabot aprūpes mājās sociālo pakalpojumu kvalitāti.

Kopējās projekta izmaksas ir 449 029,21 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālā attīstības fonda ir 381 674,80 EUR. Projekta partnera – Ilūkstes novada pašvaldības projekta kopējais finansējums ir EUR 13097,98, pašvaldības līdzfinansējums sastāda 10% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām jeb EUR 1309,80. Projekta ilgums 18 mēneši.

 

Dace Stalidzāne,                                                                                                               Projekta koordinatore

 

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Ilūkstes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Saite uz Programmas mājaslapu www.latlit.eu

Saite uz oficiālo ES mājaslapu www.europa.eu


Mācības sociālajiem darbiniekiem
Mācības sociālajiem darbiniekiem

Skip to content