Mācību vizīte Zviedrijā sociālajiem darbiniekiem

25.01.2019

 

 

projekta Nr. LLI-341 “Social Inclusion of Elderly People” jeb „Senioru sociālā iekļaušana” ietvaros

 

No 2018. gada 2. līdz 5. decembrim Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta LLI-341 „Aging in Comfort” ietvaros partnerpašvaldību sociālie darbinieki un projektu koordinatori kopā ar vadošā partnera – biedrības Eiroreģions „Ezeru zeme” projekta pārstāvjiem devās mācību vizītē Borlänge, Zviedrijā. Brauciena mērķis bija gūt Zviedrijas pašvaldību pieredzi aprūpes mājās sociālo pakalpojumu nodrošināšanā, sevišķu uzmanību pievēršot vecāka gadagājuma cilvēku aprūpes mājās pieejamības nodrošināšanas praksei.

Mācību vizītes laikā Borlänge pašvaldības pārstāvji izklāstīja sociālās jomas politiku, bija iespējams iepazīt e-sistēmu, ar kuras palīdzību tiek plānota sociālo pakalpojumu sniegšana klientiem, tika prezentēts iespaidīgs palīglīdzekļu klāsts, īpaši pašaprūpes palīgierīces. Tika apmeklētas vairākas mobilo brigāžu vienības, dienas centrs cilvēkiem ar demenci, tuvinieku atbalsta centrs, tādā veidā gūstot priekšstatu par aprūpes mājās pakalpojuma sniedzējiem, kuri nodrošina integrētu pieeju veselības un sociālajiem pakalpojumiem. Brauciena laikā norisinājās galda diskusijas ar iestāžu vadītājiem, kā arī speciālistiem, kas strādā ar klientiem un izvērtē viņu vajadzības, projekta partnerpašvaldību sociālie darbinieki dalījās ar Latvijas un Lietuvas pieredzi.

Sociālā palīdzība un sociālais atbalsts Zviedrijā ir attīstīts augstā līmenī, tādēļ šādas mācību vizītes ir ļoti vērtīgas, ļaujot saskatīt citu praksē balstītas sociālo pakalpojumu pilnveides iespējas, ko īstenot Ilūkstes novada pašvaldībā.

Ilūkstes novada pašvaldība kopā ar sešiem Latvijas un Lietuvas partneriem (Eiroreģiona “Ezeru zeme” Latvijas birojs, Rēzeknes pilsētas dome, Rēzeknes novada pašvaldība, Daugavpils novada pašvaldība, Utenas rajona pašvaldības administrācija un Moletu rajona pašvaldības administrācija) uzsākusi projekta „Senioru sociālā iekļaušana” (Nr. LLI- 341) jeb “Aging in Comfort” īstenošanu, kura mērķis ir uzlabot aprūpes mājās sociālo pakalpojumu kvalitāti. Kopējās projekta izmaksas ir 449 029,21 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 381 674,80 EUR. Projekta partnera – Ilūkstes novada pašvaldības projekta kopējais finansējums ir EUR 13 097,98, pašvaldības līdzfinansējums sastāda 10% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām jeb EUR 1309,80. Projekta ilgums 18 mēneši.

Dace Stalidzāne,                                                                                                               Projekta koordinatore

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Ilūkstes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Saite uz Programmas mājaslapu www.latlit.eu

Saite uz oficiālo ES mājaslapu www.europa.eu

 


Mācību vizīte Zviedrijā sociālajiem darbiniekiem
Mācību vizīte Zviedrijā sociālajiem darbiniekiem

Skip to content