Interaktīva nodarbība sākumskolas skolēniem “Profesija + zinātne”

Interaktīva nodarbība sākumskolas skolēniem “Profesija + zinātne”

26. aprīlī ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros novada skolu 1. – 4. klašu skolēniem bija iespēja piedalīties interaktīvajā nodarbībā “Profesija + zinātne”, kuras mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar profesijām, kurās ir nepieciešamas dabas un vides zinātnes. Nodarbību vadīja Daugavpils Zinoo komandas pārstāves Kristīne un Aija.

Ar dažādu ekperimentu palīdzību lektores veicināja zinātkāri par tehnoloģijām, par procesiem dabā, cilvēka fizioloģijā un sadzīvē, par fizikālajiem un ķīmiskajiem procesiem. Vadītājas atzīmēja, ka daudzās profesijās ir saskare ar dažādām vielām, ka daudzu profesiju pārstāvji arī eksperimentē, arī mēs paši to darām virtuvē.

Skolēni uzzināja ar ko ir piepildīti ugunsdzēšamie aparāti, ar kuriem strādā glābēji, ugunsdzēsēji. Skolēniem pilnveidojās zināšanas par šķidro slāpeki, kurš ir ļoti auksts un kuru izmanto medicīnā, kosmetoloģijā, kulinārijā (molekulārā kulinārija). Skolēniem pilnveidojās zināšanas par farmaceita, mediķa, inženiera, zinātnieka – izgudrotāja, pavāra, kosmetologa, ugunsdzēsēja profesijām. Nodarbības vadītājas uzsvēra, ka šīs profesijas cilvēces attīstībā ir nozīmīgas, un ka kļūdas var novest pie nelaimes gadījumiem.

Skolēni varēja piedalīties dažādās aktivitātēs, uzdot interesējošus jautājumus, pilnveidot priekšstatu par profesiju dažādību.

 “Interesanti bija tas, ka mēs paši varējām veikt eksperimentus; mums arī parādīja dažādus eksperimentus – eksperiments ar sodu un etiķi, eksperiments ar balonu, dūmu lielgabals, u.c.. Patika, ka mēģinājumos piedalījās arī mūsu skolotājas. Mums stāstīja par dažādām profesijām – vetārstu, kosmetologu, ārstu, ugunsdzēsēju, dzīvnieku kopēju, utt.. Mājās mēs pastāstījām vecākiem par Zinoo eksperimentiem un iespēju doties ar visu ģimeni vai klasi uz Daugavpils Zinoo centru, kopā darboties radošajās darbnīcās.” / Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas sākumskolas skolēni /

Sagatavoja pedagogs karjeras konsultants Iveta Repkova

Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

 

 


Interaktīva nodarbība sākumskolas skolēniem “Profesija + zinātne”
Interaktīva nodarbība sākumskolas skolēniem “Profesija + zinātne”
Interaktīva nodarbība sākumskolas skolēniem “Profesija + zinātne”
Interaktīva nodarbība sākumskolas skolēniem “Profesija + zinātne”
Interaktīva nodarbība sākumskolas skolēniem “Profesija + zinātne”
Interaktīva nodarbība sākumskolas skolēniem “Profesija + zinātne”