Informācija par zemes vienībām, kuras 2021. gadā nebija pienācīgi apstrādātas

Informācija par  zemes vienībām, kuras 2021. gadā nebija pienācīgi apstrādātas

Pielikumā aktuāla iesnieguma par atkārtotu lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsekošanu veidlapa