Infekcijas Covid-19 vakcinācijas grafiks 2021.gada decembrim

Infekcijas Covid-19 vakcinācijas grafiks  2021.gada decembrim
Datums Norises vieta Laiks Deva Vakcīnas nosaukums Personu skaits Ģimenes ārsts/

ārsta palīgs

06.12.2021. Ilūkste 08:30 – 10:00 II deva Pfizer (Comirnaty), Spikevax (Moderna) 9 I.Baika-Voitkeviča
Bebrene 11:00 – 14:00 II deva Spikevax (Moderna) 3 I.Baika-Voitkeviča
I deva Janssen I.Baika-Voitkeviča
Dviete 14:30 – 15:30 II deva Spikevax (Moderna) 3 I.Baika-Voitkeviča
I deva Janssen I.Baika-Voitkeviča
balstvakcinācija (pansija) 40 I.Baika-Voitkeviča
17.12.2021. Ilūkste 8:30 – 13:00 II deva Spikevax (Moderna) 11 I.Baika-Voitkeviča
I deva    
Bebrene 13:30 – 15:30 I deva   I.Baika-Voitkeviča
21.12.2021. Dviete 8:30 – 10:30 I deva   I.Baika-Voitkeviča
Bebrene 11:00 – 13:00
Ilūkste 13:30 – 15:30
28.12.2021. Ilūkste 08:30 – 15:30 II deva   I.Baika-Voitkeviča
I deva   I.Baika-Voitkeviča