Ilūkstiešu balsis skan…

Ilūkstiešu balsis skan…

***18. janvārī Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi – solisti, duets, trio un 1.–4. klašu ansamblis – piedalījās Terēzes Brokas Jauno dziedātāju 10. konkursā, kas noritēja Daugavpilī. Konkursa dalībniekus vērtēja kompetenta žūrija: Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas direktors Aivars Broks un pedagogi Olga Salna, Eugenija Dakša, Maruta Veļičko, Jevgēnijs Salna, kā arī Preiļu Mūzikas un mākslas skolas direktors Edgars Znutiņš.

***Konkursā piedalījās audzēkņi no 12 profesionālās ievirzes izglītības iestādēm: Aglonas, Aizkraukles, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Krāslavas, Līvāniem, Pļaviņām, Preiļiem, Rēzeknes un Špoģiem.

***Lepojamies ar mūsu bērnu sasniegumiem: solistu vidū Elīnai Gerasimovai 1. vieta (pedagoģe Daina Paukšte, koncertmeistare Annija Fjodorova), Elizabetei Baltrukevičai – 1. vieta, Magdalēnai Čāmānei – 3. vieta, Ksenijai Ļešķevičai – 3. vieta (pedagoģe Inga Ašķeļaņeca, koncertmeistare Tatjana Dvorecka), Dacei Zemlickai – Atzinība, Elvim Stelmakam – Atzinība, Alanam Červjakovam – Atzinība (pedagoģe Daiga Martinsone, koncertmeistare Tatjana Dvorecka); duetu kategorijā Felicitai Čamānei un Gabrielai Čamānei – 2. vieta (pedagoģe Inga Ašķeļaņeca); trio kategorijā Anastasijai Vorslovānei, Katei Seilei un Ksenijai Ļešķevičai – 3. vieta (pedagoģe Inga Ašķeļaņeca); 1.–4. klašu ansamblim – 3. vieta (pedagoģe Inga Ašķeļaņeca).

***Pateicamies Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas vadībai par jaunajiem tērpiem 1.–4. klašu ansamblim. Sakām lielu paldies skolotājām par profesionalitāti, entuziasmu un pozitīvu attieksmi pret mūsu bērniem! Paldies Ilūkstes novada pašvaldībai par transporta nodrošināšanu!

 

Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas

 3. kora klases audzēkņu vecāki