Ilūkstes un Jēkabpils rokdarbnieces tiekas pieredzes apmaiņas seminārā

Ilūkstes un Jēkabpils rokdarbnieces tiekas pieredzes apmaiņas seminārā

     Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra seno lietu krātuvē “Sēļu istaba” notika rokdarbnieču no Ilūkstes un Jēkabpils pieredzes apmaiņas seminārs. Tas bija pasākums, kur varēja smelties idejas un gūt jaunu pieredzi, kā arī turpinājums pasākumam Jēkabpilī  “Rokdarbu maģija” (notika martā ).

      Pasākuma organizatores:  Jēkabpils rokdarbnieču  grupas vadītāja Valija Cīrule un Ilūkstes rokdarbnieču klubiņa “Dzīparu namiņš ” vadītāja Silvija Baginska. Rokdarbnieces  dalījās pieredzē, rādīja savus  darbiņus,   stāstīja par saviem plāniem nākošajam gadam.  Kopā rokdarbnieces  apmeklēja   “Sēļu istabā”   rokdarbu  un akcijas “100 baltie Goda cimdi Latvijai” izstādes.

     Jēkabpils un Ilūkstes novadu sadarbība nemateriālās kultūras saglabāšanā un popularizēšanā ir uzsākta un ceram uz radošu turpinājumu!

Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra  direktore

Vanda Rimša


Ilūkstes un Jēkabpils rokdarbnieces tiekas pieredzes apmaiņas seminārā
Ilūkstes un Jēkabpils rokdarbnieces tiekas pieredzes apmaiņas seminārā
Ilūkstes un Jēkabpils rokdarbnieces tiekas pieredzes apmaiņas seminārā
Ilūkstes un Jēkabpils rokdarbnieces tiekas pieredzes apmaiņas seminārā
Ilūkstes un Jēkabpils rokdarbnieces tiekas pieredzes apmaiņas seminārā
Ilūkstes un Jēkabpils rokdarbnieces tiekas pieredzes apmaiņas seminārā
Ilūkstes un Jēkabpils rokdarbnieces tiekas pieredzes apmaiņas seminārā