Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas skolniece Alina Vasiļjeva – starptautiskā konkursa „Cirks” laureāte

IMG 5101       Biedrība „Latvijas tekstilmozaīka” jau sesto gadu organizēja tekstilmozaīkas starptautisko konkursu bērniem un jauniešiem ar norādi, ka labākie darbi tiks eksponēti Vācijā, Krievijā, Horvātijā un Slovēnijā. Konkursa tēma – „Cirks”, tāpēc darinājumi bija radoši, koši un dzīvespriecīgi.

       Varēja vērot smaidīgus klaunus, amizantus cirka dzīvniekus, graciozas akrobātes un pat visiem labi zināmās galda spēles „Cirks” atveidojumu.

Konkursam iesniegtos darbus trijās vecuma grupās vērtēja biedrības „Latvijas tekstilmozaīka” valdes apstiprinātā neatkarīgā žūrijas komisija. Darbu atlases un vērtēšanas kritēriji bija ļoti stingri: tekstildarba kompozīcija, tēmas atspoguļojums, jaunrade tekstilmozaīkas tehniku pielietojumā un darba kvalitāte. Katrā vecuma grupā tikai 3 žūrijas un skatītāju atzinības ieguvēji varēja saņemt diplomus un balvas.

Pagājušā gada augustā daudzu skolu skolēnu (arī Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas) mini tekstildarbi bija apskatāmi Rīgas kultūras pilī „Ziemeļblāzma” festivāla „Rīgas tekstilmozaīka 2016” ietvaros, vēlāk Latvijas vispārizglītojošo un mākslas skolu skolēnu radošo tekstildarbu izstādē LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē, Jūrmalas mākslas skolā, Mārupes mākslas skolā, Bauskas mākslas skolā, Bauskas pamatskolā un ārzemēs.

Pēc ceļojošās starptautiskās izstādes slēgšanas visi darbi tika atdoti skolām. Arī Sadraudzības vidusskolas meitenes šī gada 6. aprīlī saņēma ne tikai savus darbus, bet arī patīkamus pārsteigumus.

8. klases skolniece Linda Juško saņēma apliecinājumu par piedalīšanos starptautiskajā konkursā, bet Alīna Vasiļjeva kopā ar apliecinājumu – arī diplomu par iegūto 2. vietu valstī un vērtīgu balvu. Apsveicam!


Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas

mājturības un tehnoloģiju skolotāja

Veslava Linčika

 

IMG 5105