Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas skolēni piedalās DU zinātniski pētniecisko darbu konkursā

Fotoattels 0101     Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas 11. klases skolnieces Annemarija Jelinska un Karīna Kārkliņa ekonomikas skolotājas Ingas Jakovļevas vadībā izstrādāja zinātniski pētnieciskos darbus un piedalījās DU organizētajā konkursā ar pētījumiem Māksla kā bizness” un Latvijas nacionālā valūta”.

     Konkursa rezultātā 17. martā abas skolnieces tika uzaicinātas un Latgales reģiona izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu konferenci, lai prezentētu savu pētījumu rezultātus. Par ieguldīto darbu skolnieces saņēma atzinības rakstus, bet skolotāja pateicību.

Paldies Annemarijai, Karīnai un skolotājai Ingai Jakovļevai par ieguldīto darbu! Lai veicas arī turpmāk!


Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas direktore

Alite Kudiņa

 

Fotoattels 0099