Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas skolēni pasākumā „Latvija – mūsu mājas” piemin barikāžu notikumus

Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas skolēni pasākumā „Latvija – mūsu mājas” piemin barikāžu notikumus

     19. janvārī skolas Aktu zālē pulcējās kopā skolēni, skolotāji, viesi – bijušie barikāžu dalībnieki: NBS virsnieks Rolands Surgovts, vēstures skolotājs no Subates pamatskolas Vilnis Jaunušāns, kā arī Ilūkstes pilsētas centrālās bibliotēkas vadītāja Ināra Valpētere, godinot barikāžu laika varoņus, izstaigājot 1991. gada janvāra notikumu norises vietas un novērtējot to nozīmīgumu Latvijas valsts, tautas un katra cilvēka dzīvē.

     Pasākuma laikā tika piedāvāta iespēja ieklausīties barikāžu dalībnieku stāstījumos, ieskatīties dokumentālajos kadros, ko apkopojuši centrālās bibliotēkas darbinieki par mūsu novadnieku līdzdalību 1991. gada janvāra notikumos, papriecāties par skolēnu skandēto dzeju un barikāžu nozīmes izvērtējumu mūsdienās, kā arī aizdomāties par skolas direktores Alites Kudiņas atziņām, kas mudināja izprast Latvijas vēstures procesu kopsakaru.

   Pēc tam visi klātesošie pulcējās skolas iekšpagalmā pie barikāžu piemiņas ugunskura, paužot savas pārdomas, kopīgi dziedot tautasdziesmas un cienājoties ar karstu tēju un pīrādziņiem.

     Paldies pasākuma organizētājām – skolotājām Zinaīdai Ķederei un Judītei Buceniecei, kā arī skolas Pašpārvaldes pārstāvjiem par valstiski nozīmīgā pasākuma pārdomāto organizēšanu.

 

Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas

direktores vietniece ārpusklases darbā

Līga Kūliņa

 

 


Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas skolēni pasākumā „Latvija – mūsu mājas” piemin barikāžu notikumus
Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas skolēni pasākumā „Latvija – mūsu mājas” piemin barikāžu notikumus
Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas skolēni pasākumā „Latvija – mūsu mājas” piemin barikāžu notikumus
Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas skolēni pasākumā „Latvija – mūsu mājas” piemin barikāžu notikumus