Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas skolēni papildina zināšanas par karjeras iespējām Latvijā

Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas skolēni papildina zināšanas par karjeras iespējām Latvijā

Šī gada aprīlī Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas 28 skolēni skolotāju – Virgīnijas Fjodorovas un Zinaīdas Ķederes vadībā – devās mācību ekskursijā pa maršrutu Ilūkste – Rīga – Ilūkste, lai turpinātu padziļināt zināšanas par Latvijas iespējām un gūtu ierosmes turpmākās karjeras izvēlei. Ekskursijas laikā tika apmeklēts Aviācijas un Medicīnas muzejs, Botāniskais dārzs.
Analizējot gūto ekskursijas laikā, skolēni atzina, ka ekskursija ir izdevusies, jo

  • gūti daudzpusīgi priekšstati par medicīnas vēsturi Latvijā un Eiropā,
  • uzzināts, par Latvijas aviācijas īpatnībām cauri laikiem,
  • izjusts prieks par pavasara plauksmi un dažādu Zemeslodes platuma grādu floras īpatnībām Botāniskajā dārzā (6. klases skolniece Kristiāna Vilsone redzēto iemūžināja pat video versijā).

Ekskursijas vadītāja  latviešu valodas un literatūras
 skolotāja Zinaīda Ķedere


Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas skolēni papildina zināšanas par karjeras iespējām Latvijā
Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas skolēni papildina zināšanas par karjeras iespējām Latvijā
Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas skolēni papildina zināšanas par karjeras iespējām Latvijā
Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas skolēni papildina zināšanas par karjeras iespējām Latvijā