Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas skolēni veiksmīgi piedalās valsts konkursos

Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas skolēni veiksmīgi piedalās valsts konkursos

     2017. gada nogalē norisinājās Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas rīkotais eseju konkurss skolēniem „Ko es vēlētos pateikt saviem vecākiem”, kurā piedalījās vairāk nekā 200 skolēnu no visas Latvijas šādās vecuma kategorijās: vispārizglītojošo skolu 7.-9. klašu skolēni; vispārizglītojošo skolu 10.-12. klašu skolēni, kā arī profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi.

    Konkurss tika organizēts, lai dotu iespēju skolēniem izteikt savu viedokli par attiecībām ģimenē, akcentējot tos momentus, par kuriem sabiedrībā bieži nav pieņemts atklāti runāt.

    10.-12. klašu skolēnu grupā par uzvarētājām tika atzītas Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas 11. klases skolnieces Sonora Spurķe un Ērika Vitkus, kā arī pārstāve no Madlienas vidusskolas 12. klases. Skolnieces tika apbalvotas ar Atzinības rakstiem un „Sportland” dāvanu kartēm.

     Piedalīties konkursā mūsu novada skolnieces motivēja klases audzinātāja Natālija Besprozvannaja, kura arī konsultēja meitenes eseju tapšanas gaitā.

     Savukārt 12. klases skolniece Annemarija Jelinska jau otro gadu pēc kārtas veiksmīgi startēja Robertam Mūkam veltītajā radošo darbu konkursā. Šogad tā galvenā ievirze bija dzejnieka dzejas rindas: „Ik solī, ko speru, veras debesu vārti, tepat, virs Latvijas zemes”.

     Aptuveni 600 dažāda vecuma skolēnu konkurencē meitene ar dzejoli „Es piederu Latvijai” ieguva Atzinības rakstu un kā dāvanu saņēma vērtīgu grāmatu. Konkursam palīdzēja sagatavoties latviešu valodas un literatūras skolotāja Zinaīda Ķedere, kurai tika atsūtīta Pateicība par ilggadīgu sadarbību un skolēnu radošo spēju attīstīšanu.

     Paldies talantīgajām vidusskolniecēm un viņu konsultantēm – skolotājām Natālijai Besprozvannajai un Zinaīdai Ķederei. Veiksmi citos radošajos apliecinājumos!

Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas

direktores vietniece ārpusklases jomā

Līga Kūliņa