Ilūkstes Raiņa vidusskolas skolniece gūst augstu novērtējumu zinātniski pētniecisko darbu konferencē

Ilūkstes Raiņa vidusskolas skolniece gūst augstu novērtējumu zinātniski pētniecisko darbu konferencē

***8. martā Ilūkstes Raiņa vidusskolas 11.a klases skolniece Karīna Rakicka piedalījās Latgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē, kas notika Daugavpils Universitātē (DU). Zinātniski pētnieciskā darba tēma bija „Gārsenes muižas pils un tās apkārtne – viens no Sēlijas kultūrvēsturiskā mantojuma un tūrisma objektiem.”

***Konferences dalībniekus uzrunāja DU zinātņu prorektors, bioloģijas doktors prof. Arvīds Barševskis. Skolēniem tika novēlēts neapstāties pie sasniegtā, bet turpināt izzināt un pētīt dažādas zinātnes nozares un nākotnē  savas mācību gaitas saistīt ar studijām DU.

***Karīna Rakicka ieguva III pakāpes diplomu, kas ir augsts novērtējums, jo darbus vērtēja DU eksperti – recenzenti. Karīnas darbs  ir ieguldījums Sēlijas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un novada popularizēšanā Latvijā.

 

Ilūkstes Raiņa vidusskolas

vēstures skolotāja

Vita Anspoka