Ilūkstes Raiņa vidusskolā tika organizēta Ilūkstes novada sākumskolas skolēnu kombinēta satura olimpiāde

Ilūkstes Raiņa vidusskolā tika organizēta Ilūkstes novada sākumskolas skolēnu kombinēta satura olimpiāde

***22. martā Ilūkstes novada skolu 1.–4. klašu skolēniem tika piedāvāta iespēja pārbaudīt savas zināšanas, prasmes un iemaņas Ilūkstes novada sākumskolas skolēnu kombinētā satura olimpiādē, kas norisinājās Ilūkstes Raiņa vidusskolā.

***Olimpiādes darba tēma bija „Veselīgs dzīvesveids”. Skolēni tika rosināti radošai un patstāvīgai darbībai, veicinot viņu interesi par nestandarta uzdevumiem un paplašinot redzesloku. Bērni risināja matemātikas uzdevumus un krustvārdu mīklas, minēja mīklas par augļiem un dārzeņiem, kā arī izteica savu viedokli par veselīgu dzīvesveidu.

***Ar Ilūkstes novada pašvaldības atbalstu katrs olimpiādes dalībnieks saņēma diplomu un veicināšanas balvas, savukārt godalgoto vietu ieguvēji – papildu balviņas. Paldies skolotājiem, kuri sagatavoja bērnus olimpiādei! Veiksmi 4. klašu skolēniem, sacenšoties ar Līvānu novada skolēniem starpnovadu olimpiādē!

 

Ilūkstes novada

sākumskolas mācību jomas koordinatore

Mairita Rimoviča


Ilūkstes Raiņa vidusskolā tika organizēta Ilūkstes novada sākumskolas skolēnu kombinēta satura olimpiāde
Ilūkstes Raiņa vidusskolā tika organizēta Ilūkstes novada sākumskolas skolēnu kombinēta satura olimpiāde
Ilūkstes Raiņa vidusskolā tika organizēta Ilūkstes novada sākumskolas skolēnu kombinēta satura olimpiāde
Ilūkstes Raiņa vidusskolā tika organizēta Ilūkstes novada sākumskolas skolēnu kombinēta satura olimpiāde
Ilūkstes Raiņa vidusskolā tika organizēta Ilūkstes novada sākumskolas skolēnu kombinēta satura olimpiāde
Ilūkstes Raiņa vidusskolā tika organizēta Ilūkstes novada sākumskolas skolēnu kombinēta satura olimpiāde