Ilūkstes Raiņa vidusskolā skolēnu pašpārvalde organizēja Sirsniņnedēļu

Ilūkstes Raiņa vidusskolā skolēnu pašpārvalde organizēja Sirsniņnedēļu

oooNo 11. līdz 15. februārim Ilūkstes Raiņa vidusskolā (Stadiona ielā 1, Ilūkstē) skolēnu pašpārvalde organizēja Sirsniņnedēļu. Sākumā skolēniem tika piedāvāta iespēja iepazīties ar Valentīndienas pirmsākumiem un tās svinēšanas tradīcijām pasaulē. Visu nedēļu darbojās Valentīndienas pasts, ko Mazās padomes meitenes Valentīna dienā steidza iznēsāt pa klasēm, sagādādamas patīkamus pārsteigumus un iepriecinādamas daudzus adresātus.

oooTrešdien skolēni izrotāja savu kabinetu durvis ar sirsniņām. Īpaši skolēniem patika fotografēties Valentīndienas fotostūrītī un piedalīties spēlē „Veiksmīgie draugi”, kuras laikā bija jāatrod savas sirsniņas otrā pusīte. Visveiksmīgākie draugi izrādījās 1.b klases skolniece Alīna Mažuka un 1.b klases skolnieks Markuss Vilciņš 1.–4. klašu grupā, 5.c klases skolniece Viktorija Celpanova un skolotāja Irina Kokina 5.–12. klašu grupā.

oooSirsniņnedēļas laikā skolā valdīja īpaša atmosfēra, visi bija smaidīgi un draudzīgi. Novēlu, lai arī ikdienā nezūd prieks un vēlme biežāk pasmaidīt! Paldies skolotājiem, kuri palīdzēja Sirsniņnedēļas organizēšanā!

 

Ilūkstes Raiņa vidusskolas

direktores vietniece izglītības jomā

Ilga Kaniņa

 


Ilūkstes Raiņa vidusskolā skolēnu pašpārvalde organizēja Sirsniņnedēļu
Ilūkstes Raiņa vidusskolā skolēnu pašpārvalde organizēja Sirsniņnedēļu
Ilūkstes Raiņa vidusskolā skolēnu pašpārvalde organizēja Sirsniņnedēļu
Ilūkstes Raiņa vidusskolā skolēnu pašpārvalde organizēja Sirsniņnedēļu