Ilūkstes Raiņa vidusskola pasniedz „Gada balvas”

Ilūkstes Raiņa vidusskola pasniedz „Gada balvas”

***Ilūkstes Raiņa vidusskolas kuplā saime pulcējās „Gada balvu” pasniegšanas pasākumā mācību gada pēdējā dienā – 31. maijā.

***Pasākuma sākumā skolas direktore Velta Šterna, uzrunājot klātesošos, priecājās par to, cik daudz sasniegumu sagādājuši Raiņa vidusskolas audzēkņi skolas pastāvēšanas pirmajā gadā. Daudz ir paveikts, bet daudz vēl ir jādara, lai skola kļūtu par vienotu un draudzīgu kolektīvu, kas virzīts uz augstiem sasniegumiem gan mācību, gan ārpusstundu darbā. Pasākuma laikā „Gada balvu” pasniegšana mijās ar skolēnu priekšnesumiem. Šajā mācību gadā pie balvām tika daudzi: gan skolēni, gan skolotāji, gan tehniskie darbinieki, gan ar skolu tieši vai netieši saistīti labdari.

***„Gada gudrākās” klases titulu ieguva 5.s klase (klases vidējā balle 8,05), savukārt „Gada gudriniece” ir 12.b klases skolniece Laima Apele (vidējā balle – 10,00). Gada aktīvākās klases titulu ieguva 10.b klase (klases audzinātāja Inese Kokina), kura piedalījās jauniešu integrācijas projekta aktivitātēs visu mācību gadu. „Gada kolēģis” otro gadu pēc kārtas ir sporta skolotājs Jānis Jarāns. „Gada tehniskā darbiniece” ir Jeļena Užule (Eglaine).

***Trīs Raiņa vidusskolas audzinātājas tika iepriecinātas ar „Labākās audzinātājas” titulu: Sarmīte Isoda, Veslava Linčika un Inese Kokina. „Gada pētniece” ir 11.a klases skolniece Karīna Rakicka. Viņa ar savu darbu „Gārsenes muižas pils un tās apkārtne – viens no Sēlijas kultūrvēsturiskā mantojuma un tūrisma objektiem” ieguva 3. pakāpi Latgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē, ko organizē Daugavpils Universitāte.

***Ļoti veiksmīgs šis gads ir bijis sportistiem – gan futbolistiem, gan florbola komandai. Balvu „Gada sportisti” ieguva 4., 5. klašu futbolistu komanda par augsto 3. vietu savā vecuma grupā Latvijas skolu futbola čempionātā. Skolotājs Viktors Jasiņavičs pasniedza balvas jauno satiksmes dalībnieku foruma uzvarētājiem, kā arī daudzi bērni tika pie velosipēdista tiesībām.

***Pašdarbnieki – dziedātāji un dejotāji – uzsākuši gatavošanos XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kas notiks 2020. gada vasarā, līdz ar to piedalījušies koru un tautas deju kolektīvu skatēs. Izcilu sniegumu – augstāko pakāpi – deju kolektīvu skatē ieguva 5., 6. klašu deju kolektīvs „Ance” (vadītāja Dace Parša), un mācību gada noslēguma pasākumā dejotāji saņēma „Gada kolektīva” balvu.

***„Gada sākumskolēna” titulu ieguva 4.a klases skolniece Kate Seile, savukārt „Gada labdari” 2018./2019. mācību gadā ir divi: Ilūkstes 1. vidusskolas absolventi Mairis Auziņš un Pāvels Kveders. Paldies par morālu un materiālu atbalstu skolas dzīves uzlabošanā!

***Skolas administrācija novēl saulainu, krāsainu un priecīgu vasaru!

 

Ilūkstes Raiņa vidusskolas direktores vietniece

Andželika Pabērza


Ilūkstes Raiņa vidusskola pasniedz „Gada balvas”
Ilūkstes Raiņa vidusskola pasniedz „Gada balvas”
Ilūkstes Raiņa vidusskola pasniedz „Gada balvas”
Ilūkstes Raiņa vidusskola pasniedz „Gada balvas”
Ilūkstes Raiņa vidusskola pasniedz „Gada balvas”
Ilūkstes Raiņa vidusskola pasniedz „Gada balvas”
Ilūkstes Raiņa vidusskola pasniedz „Gada balvas”
Ilūkstes Raiņa vidusskola pasniedz „Gada balvas”
Ilūkstes Raiņa vidusskola pasniedz „Gada balvas”
Ilūkstes Raiņa vidusskola pasniedz „Gada balvas”
Ilūkstes Raiņa vidusskola pasniedz „Gada balvas”
Ilūkstes Raiņa vidusskola pasniedz „Gada balvas”
Ilūkstes Raiņa vidusskola pasniedz „Gada balvas”
Ilūkstes Raiņa vidusskola pasniedz „Gada balvas”