Ilūkstes PII „Zvaniņš” pedagogi, darbinieki un audzēkņi iestādīja Latvijas simtgades ozolu

Ilūkstes PII „Zvaniņš” pedagogi, darbinieki un audzēkņi iestādīja Latvijas simtgades ozolu

     Skaistā, saulainā rudens dienā, 8. oktobrī, Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” pedagogi, darbinieki un audzēkņi kopīgi iestādīja savu Latvijas simtgadei veltīto ozoliņu.

     Iestādes vadītājas vietniece metodiskajā darbā Vita Vanagele stāsta: „Latviju mīlēt mums palīdz varenie ozoli, jo tie ir mūsu simboli, tie ir mūsu iedvesmas un spēka devēji, tēvzemes mīlestības apliecinājums. Visi ar lielu atbildības sajūtu iesaistījās ozoliņa stādīšanas procesā, kas izraisīja daudz pozitīvu emociju. Lai tas pārvērstos par dabaszinības nodarbību, veidojām dialogu ar bērniem un stāstījām, kā darbs paveicams. Bērni ar lielu interesi vēroja bedri, ko izraka sētnieks, augsnes sagatavošanu stādīšanai. Daudzi gribēja paturēt ozoliņu, lai tas tiktu iestādīts taisni, bet laistīšana bērnos izraisīja īpašu sajūsmu. Lai ozols augtu dižens un spēcīgs, stādīšanu stiprinājām ar dziesmām un dzejoļiem.”

     „Ļoti ceram, ka bērnu izglītošana saskarsmē ar dabu, ir viens no veidiem, kā iemācīt bērnus būt dabas draugiem un nekļūt par tās postītājiem,” pauž Vita un iestādes vārdā pateicas 2018. gada izlaidumu grupu vecākiem par atbalstu un sarūpēto iespēju padarīt „Zvaniņa” teritoriju vēl skaistāku, iestādot dekoratīvus krūmus un kokus.


Ilūkstes PII „Zvaniņš” pedagogi, darbinieki un audzēkņi iestādīja Latvijas simtgades ozolu
Ilūkstes PII „Zvaniņš” pedagogi, darbinieki un audzēkņi iestādīja Latvijas simtgades ozolu
Ilūkstes PII „Zvaniņš” pedagogi, darbinieki un audzēkņi iestādīja Latvijas simtgades ozolu
Ilūkstes PII „Zvaniņš” pedagogi, darbinieki un audzēkņi iestādīja Latvijas simtgades ozolu
Ilūkstes PII „Zvaniņš” pedagogi, darbinieki un audzēkņi iestādīja Latvijas simtgades ozolu
Ilūkstes PII „Zvaniņš” pedagogi, darbinieki un audzēkņi iestādīja Latvijas simtgades ozolu