Ilūkstes novads uzsācis gatavošanos XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem

Ilūkstes novads uzsācis gatavošanos XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem

oooGatavojoties Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kas notiks 2020. gada vasarā, Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolā 20. februārī notika novada mēroga Vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2019” un novada skolu 1.–4. un 5.–9. klašu koru skate. Žūrija izvērtēja koru un ansambļu sniegumu un repertuāra atbilstību svētku rīkotāja – Valsts izglītības satura centra – izvirzītajām prasībām. Žūrijā bija Ilūkstes Mūzikas un mākslas  skolas  pedagoģes Inga Ašķeļaneca un Rita Žilvinska un mūzikas skolotāja Maija Žigajeva.

oooVokālo ansambļu konkursā par izcilu sniegumu ar austākās pakāpes diplomu tika apbalvots Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra vokālais ansamblis „Ieklausies” (vadītāja Daina Paukšte), savukārt koru skatē 1. pakāpes diplomu un ceļazīmi uz reģiona skati Daugavpilī godam nopelnīja Raiņa vidusskolas 5.–9. klašu koris (diriģente Anita Meikšāne), bet trīs Ilūkstes Raiņa vidusskolas 1.–4. klašu kori (vadītājas Anita Meikšāne un Daiga Martinsone) saņēma Ilūkstes novada pašvaldības Pateicības. Par skolēnu sagatavošanu konkursiem personīgi pateicības saņēma arī skolotājas – Anita Meikšāne, Daina Paukšte, Gunta Radzoba un Daiga Martinsone.

oooKonkursa dalībniekus ar saviem priekšnesumiem sveica Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra bērnu vokālais ansamblis „Varavīksne” (skolotāja Ona Lapa) un Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas audzēkne Gabriela Sutiņa-Zutiņa.

oooVēlam mūsu novada labākajiem kolektīviem godam pārstāvēt Ilūkstes novadu turpmākajos konkursos! Lai veicas!

 

Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra direktore

 Vanda  Rimša

 


Ilūkstes novads uzsācis gatavošanos XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem
Ilūkstes novads uzsācis gatavošanos XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem
Ilūkstes novads uzsācis gatavošanos XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem
Ilūkstes novads uzsācis gatavošanos XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem
Ilūkstes novads uzsācis gatavošanos XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem
Ilūkstes novads uzsācis gatavošanos XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem
Ilūkstes novads uzsācis gatavošanos XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem
Ilūkstes novads uzsācis gatavošanos XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem
Ilūkstes novads uzsācis gatavošanos XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem
Ilūkstes novads uzsācis gatavošanos XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem
Ilūkstes novads uzsācis gatavošanos XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem
Ilūkstes novads uzsācis gatavošanos XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem
Ilūkstes novads uzsācis gatavošanos XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem