Ilūkstes novada vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju un mūzikas pedagogi devās pieredzes apmaiņas braucienā

Ilūkstes novada vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju un  mūzikas pedagogi devās pieredzes apmaiņas braucienā

     7.maijā Ilūkstes novada vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju un  mūzikas pedagogi devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Neretas novada Mazzalves pamatskolu. Tā ir viena no 100 pilotskolām, kuras aprobē jauno pieeju mācību satura apguvē ESF projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”. Akcentu maiņa, kas nepieciešama pilnveidotā mācību satura sekmīgai ieviešanai, uzsver skolotāju sadarbības nozīmi mācību plānošanā katrā skolā un regulāru pieredzes apmaiņu starp kolēģiem. Mazzalves pamatskolā skolotāji cenšas ieviest jaunās pieejas, vada atklātās mācību stundas un kopā debatē, kas un kā būtu veiksmīgāk darāms.

     Mazzalves pamatskola atrodas Ērberģes muižas ēkā, bet visus mūs ļoti pārsteidza tas, kā senās muižas telpas pārvērstas, ar modernākajām tehnoloģijām aprīkotos, mācību kabinetos. Viesus apraudzīt bija ieradies arī muižas barons fon Hāns, kurš stāstīja par ēkas vēsturi un izrādīja savus īpašumus.

     Brauciena turpinājumā mēs apmeklējām keramiķi Zandu Rageli, kuru dēvē par “ Neretas tīrradni” viņas unikālās, dabiskās keramikas dēļ.

     Noslēgumā ciemojāmies pie Pilkalnes muižas saimniekiem Tomsoniem, kuri nodarbojas gan ar aitkopību, gan labprāt uzņem tūristus un pamazām atjauno 350 gadus veco ēku un, ar malku kurināmu,  plauktu graudu kalti , kura ir vienīgā Latvijā.

     Liels paldies Ilūkstes novada pašvaldībai par atbalstu un piešķirto transportu.

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā

jomas koordinātore

Lonija Pupiņa


Ilūkstes novada vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju un  mūzikas pedagogi devās pieredzes apmaiņas braucienā
Ilūkstes novada vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju un  mūzikas pedagogi devās pieredzes apmaiņas braucienā
Ilūkstes novada vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju un  mūzikas pedagogi devās pieredzes apmaiņas braucienā
Ilūkstes novada vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju un  mūzikas pedagogi devās pieredzes apmaiņas braucienā
Ilūkstes novada vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju un  mūzikas pedagogi devās pieredzes apmaiņas braucienā
Ilūkstes novada vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju un  mūzikas pedagogi devās pieredzes apmaiņas braucienā