„Ilūkstes Novada Vēstis” septembra numurs ir klāt!

„Ilūkstes Novada Vēstis” septembra  numurs ir klāt!

     Par aktuālo novadā – vienuviet! Šajā numurā lasiet arī: interviju ar Žurilu ģimeni, kas pavisam nesen ir pārcēlusies uz dzīvi Pilskalnes pagastā un izveidojusi koka dizaina darbnīcu; sarunas ar leģendārām personībām  – Augstākās padomes deputātiem, kuri augustā, viesojoties pie viena no saviem kolēģiem, mūsu novada domes priekšsēdētāja Stefana Rāznas, ieradās Ilūkstes novadā.

     „Ilūkstes Novada Vēstis” jautājiet: Ilūkstē – veikalā „Top” (Stadiona ielā), Subatē un Eglainē – pagastu pārvaldēs, kā arī veikalos Pašulienē, Šēderē, Bebrenē un Dvietē.