„Ilūkstes Novada Vēstis” oktobra numurs ir klāt!

20171012 080830    Par domes pieņemtajiem lēmumiem un citu aktuālo informāciju, par aizvadītajiem un gaidāmajiem pasākumiem novadā un, protams, arī sirsnīgas, iedvesmojošas intervijas un tikšanās. „Ilūkstes Novada Vēstis” jautājiet: Ilūkstē – veikalā „Top” (Stadiona ielā), Subatē un Eglainē – pagastu pārvaldēs un veikalos Pašulienē, Šēderē, Bebrenē un Dvietē.