„Ilūkstes Novada Vēstis” novembra numurs ir klāt!

20171109 083037     Novembra numurs – svētku zīmē – gan tverot sajūtas no aizvadītajiem pasākumiem un notikumiem, gan lūkojoties novembra pasākumu kalendārā. Rudens dūmakā gaismu un iedvesmu smelsimies arī intervijās ar Emīliju Potašu, ar kuru kopā izstaigāsim kādu daļu no viņas garā mūža takām, un Ivetu Repkovu, kura ar savu stāstu raisa vēlmi domāt, darīt un būt atvērtiem, tverot visdažādāko sajūtu mirkļus.

    Oktobrī notika divas domes sēdes, – iepazīsimies ar pieņemtajiem lēmumiem, sekosim līdzi, kā Ilūkstē top slidotava un Eglainē „Stendera klase”, un būsim informēti par citām aktualitātēm novadā.

„Ilūkstes Novada Vēstis” jautājiet: Ilūkstē – veikalā „Top” (Stadiona ielā), Subatē un Eglainē – pagastu pārvaldēs, kā arī veikalos Pašulienē, Šēderē, Bebrenē un Dvietē.