Ilūkstes novada vēlēšanu komisija izsludina vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu

Ilūkstes novada vēlēšanu komisija izsludina vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu

     Ilūkstes novada vēlēšanu komisija informē, ka no 2018. gada 31. jūlija līdz 2018. gada 21. augustam tiks pieņemti pieteikumi darbam šādos Ilūkstes novada vēlēšanu iecirkņos:

  • Vēlēšanu iecirknī Nr. 392 (Ilūkstes pilsētā);
  • Vēlēšanu iecirknī Nr. 393 (Bebrenes pagastā);
  • Vēlēšanu iecirknī Nr. 394 (Pilskalnes pagastā);
  • Vēlēšanu iecirknī Nr. 395 (Šēderes pagastā);
  • Vēlēšanu iecirknī Nr. 396 (Subates pilsētā ar Prodes pagastu);
  • Vēlēšanu iecirknī Nr. 402 (Dvietes pagastā);
  • Vēlēšanu iecirknī Nr. 403 (Eglaines pagastā).

     Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

  • reģistrētām politiskajām organizācijām (partijām) vai to apvienībām;
  • ne mazāk kā 10 vēlētājiem (vēlētāju grupai);
  • Ilūkstes novada vēlēšanu komisijas loceklim.

     Vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikumus var iesniegt Ilūkstes novada pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, kā arī pagastu pārvaldēs. Tālrunis uzziņām: 29768950, 65447850, 29151600.