Ilūkstes novada vēlēšanu komisija informē par balsošanas kārtību

Ilūkstes novada vēlēšanu komisija informē par balsošanas kārtību

     Sestdien, 6. oktobrī, notiks 13. Saeimas vēlēšanas. Vēlēšanu iecirkņi vēlētājiem būs atvērti no plkst. 7.00 līdz 20.00.

 

Līdz vēlēšanām visi iecirkņi strādās dežūrrežīmā:

Pirmdien, 1. oktobrī: no plkst.17.00 līdz 20.00;

Otrdien, 2. oktobrī: no plkst. 8.00 līdz 11.00;

Trešdien, 3. oktobrī: no plkst. 17.00 līdz 20.00;

Ceturtdien, 4. oktobrī: no plkst. 9.00 līdz 12.00;

Piektdien, 5. oktobrī: no plkst. 10.00 līdz 16.00.

 

 

Vēlēšanu iecirkņi Ilūkstes novadā

 

Nr. Nosaukums, adrese, kontakttālrunis
392 ILŪKSTES PILSĒTAS KULTŪRAS CENTRS

Brīvības ielā 12, Ilūkstē, Ilūkstes novadā

Tālr.: 26492443

393 BEBRENES PAGASTA PĀRVALDES ĒKA

„Pagastmāja” Bebrenē, Bebrenes pagastā, Ilūkstes novadā

Tālr.: 28794484

394 PILSKALNES PAGASTA PĀRVALDES ĒKA

Parka ielā 3, Pilskalnē, Pilskalnes pagastā, Ilūkstes novadā

Tālr.: 26830196

395 ŠĒDERES PAGASTA PĀRVALDES ĒKA

Alejas ielā 4, Šēderē, Šēderes pagastā, Ilūkstes novadā

Tālr.: 26315235

396 SUBATES PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS

Tirgus laukumā 19, Subatē, Ilūkstes novadā

Tālr.: 29241188

402 DVIETES PAGASTA KULTŪRAS NAMS

„Kultūras nams” Dvietē, Dvietes pagastā, Ilūkstes novadā

Tālr.: 29417614

403 EGLAINES PAGASTA KULTŪRAS NAMS

Stendera ielā 7, Eglainē, Eglaines pagastā, Ilūkstes novadā

Tālr.: 29169079

 

 

Tiesības piedalīties vēlēšanās

 

     Tiesības piedalīties Saeimas vēlēšanās ir visiem Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā sasnieguši 18 gadu vecumu. Saeimas vēlēšanās vēlētāji drīkst balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs, bet par dalību vēlēšanās vēlētājam pasē izdara īpašu atzīmi – spiedogu. Vēlētājiem, kuru rīcībā ir tikai personas apliecība, bet nav derīgas pases, no 25. septembra līdz 6. oktobrim jāizņem vēlētāja apliecība.

 

 

Balss nodošana glabāšanā pirms vēlēšanu dienas

 

     Vēlētāji, kuri nevar nokļūt vēlēšanu iecirknī vēlēšanu dienā, trīs dienas pirms vēlēšanu dienas dažas stundas dienā var izmantot iespēju nodot balsi glabāšanā. Šāda iespēja būs trešdien, 3. oktobrī, no plkst. 17.00 līdz 20.00, ceturtdien, 4. oktobrī, no plkst. 9.00 līdz 12.00, piektdien, 5. oktobrī, no plkst. 10.00 līdz 16.00. Vēlēšanu iecirkņi, kur var nodot balsi glabāšanā, ir izveidoti pašvaldībās, kur ir vismaz 7500 balsstiesīgo.

     Ilūkstes novada iedzīvotajiem tuvākie vēlēšanu iecirkņi balss nodošanai glabāšanā ir:

  • Iecirknis Nr. 159 Latviešu kultūras centrā Rīgas ielā 22A, Daugavpilī;
  • Iecirknis Nr. 173 RTU Daugavpils filiālē Smilšu ielā 90, Daugavpilī;
  • Iecirknis Nr. 421 Višķu pagasta pārvaldē Skolas ielā 17, Špoģos, Višķu pagastā, Daugavpils novadā.

 

Balsošana vēlētāja atrašanās vietā

 

     Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu iecirknī, šo vēlētāju aprūpētāji un slimojošu personu aprūpētāji var balsot savā atrašanās vietā. Balsošana vēlētāja atrašanās vietā jāpiesaka rakstiski no 1. līdz 6. oktobrim plkst. 12.00 vēlētāja atrašanās vietai vēlēšanu dienā tuvākajā vēlēšanu iecirknī.

 

    Sīkāku informāciju par vēlēšanu kārtību var iegūt, zvanot Ilūkstes novada vēlēšanu komisijai uz tālr.: 29768950 (priekšsēdētāja), 28708278 (sekretāre).