Ilūkstes novada vēlēšanu komisija aicina

Ilūkstes novada vēlēšanu komisija aicina

Līdz 2021.gada 19. aprīlim ir izsludināta Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās darbam Ilūkstes novada vēlēšanu komisijā.

Kandidātu pieteikumus var iesniegt:

Klātienē – Ilūkstes novada Valsts un  pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā,  Ilūkstē, Brīvības ielā 7 vai  attālinātidome@ilukste.lv.

Telefons uzziņām:  654 47850 vai 28676912.