Ilūkstes novada teritorijas plānojuma 2019.–2030. gadam redakcija 2.0 un Vides pārskata projekts nodots publiskai apspriešanai

     2018. gada 27. septembrī Ilūkstes novada dome pieņēma lēmumu Nr. 315 „Par Ilūkstes novada teritorijas plānojuma redakcijas 2.0 un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai un teritorijas plānojuma īstenošanas termiņa izmaiņām”.     Teritorijas plānojums ir pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, … Turpināt lasīt Ilūkstes novada teritorijas plānojuma 2019.–2030. gadam redakcija 2.0 un Vides pārskata projekts nodots publiskai apspriešanai