Ilūkstes novada Sporta skolas Sporta centrs aicina darbā sertificētu medmāsu

Ilūkstes novada Sporta skolas Sporta centrs aicina darbā sertificētu medmāsu

   Ilūkstes novada Sporta skolas Sporta centrs aicina darbā sertificētu medmāsu peldbaseinā uz pilnu darba laika slodzi.

   Darba pienākumi – nodrošināt sanitāro normu ievērošanu un higiēnas prasību izpildi, sniegt pirmo palīdzību traumu un akūtas saslimšanas gadījumos. Laipna un pozitīva attieksme pret skolēniem un baseina apmeklētājiem.

     Lūgums pieteikumu vakancei un CV sūtīt uz e-pastu sporta.skola@ilukste.lv līdz 15. novembrim.

     Sporta centra tālrunis: 65449002.