Ilūkstes novadā šogad pieejamas 30 Ēnu dienas „vakances”

Ilūkstes novadā šogad pieejamas 30 Ēnu dienas „vakances”

oooĒnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta „Junior Achievement” karjeras izglītības programma 1.–12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darbavietu un 4–6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Latvijā Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības „Junior Achievement Latvia” (JA Latvia) reģistrēta preču zīme.

oooĒnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

oooAicinām skolēnus pieteikties kādā no „vakancēm” Ilūkstes novadā!  

Ilūkstes novadā šogad ir iespējams „ēnot”  Ilūkstes novada pašvaldībā, Ilūkstes novada centrālajā bibliotēkā, Ilūkstes pirmsskolas iestādē „Zvaniņš” un citās iestādēs, kopskaitā novadā pieejamas 30 vakances, bet to skaits līdz 30. janvārim var pieaugt.

oooĒnotāji var pieteikties līdz 3. februārim. Sīkāk par Ēnu dienu un pieejamajām vakancēm – mājaslapā www.enudiena.lv. Tālr. papildu informācijai – 26747380 (Lāsma).


Ilūkstes novadā šogad pieejamas 30 Ēnu dienas „vakances”
Ilūkstes novadā šogad pieejamas 30 Ēnu dienas „vakances”
Ilūkstes novadā šogad pieejamas 30 Ēnu dienas „vakances”