Ilūkstes novada skolēni devās uz 25. starptautisko izglītības izstādi „Skola 2019”

Ilūkstes novada skolēni devās uz 25. starptautisko izglītības izstādi „Skola 2019”

***1. martā Ilūkstes novada skolēni devās uz 25. starptautisko izglītības izstādi „Skola 2019”,  kas ir nozīmīgākais izglītības iespēju notikums Latvijā un pulcē tūkstošiem jauniešu, piedāvājot plašu un kvalitatīvu informāciju par mācībām Latvijā un ārzemēs. Vienlaikus bija arī iespēja apmeklēt Latvijas Grāmatu izstādi”, kas piedāvāja tikties ar iemīļotiem rakstniekiem, baudīt autoru lasījumus, iepazīties ar izdevniecību jaunumiem, kā arī „Grāmatu maiņas punktā” mainīties ar citu lasītāju grāmatām.

***Pēc izstādes apmeklējuma, daloties savos iespaidos, skolēni atzīmēja, ka šajā braucienā guvuši ļoti daudz svarīgas un nozīmīgas informācijas, kas palīdzēs veiksmīgāk veidot turpmāko karjeru. Skolēniem patika studentu un izglītības iestāžu pārstāvju aizraujošie stāsti, dalība praktiskajās aktivitātēs, loterijās un konkursos, informatīvajās lekcijās, kūku degustācijā, kā arī priecēja iespēja iegādāties jaunākās grāmatas.

***„Izglītības iespēju izstādes „Skola 2019” apmeklējums bija nozīmīga un unikāla pieredze karjeras veidošanā. Katram par izstādes apmeklējumu ir savs stāsts. Daudzi jau bija nolēmuši, ko darīt pēc vidusskolas absolvēšanas, tāpēc izmantoja iespēju pārliecināties par dažādiem ar konkrētu izglītības iestādi saistītiem faktiem, lauzt kādu stereotipu un ieklausīties studējošo teiktajā. Citiem izstādes apmeklētājiem tika atvērtas durvis uz jaunu, iepriekš neievērotu, tomēr interesantu un saistošu profesiju klāstu. Ikvienam bija iespēja uzzināt gan par plašajām studiju iespējām, gan par jautājumiem, kas saistīti ar studiju laika sadzīvi, finansiālajām iespējām un karjeras veidošanu kopumā. Pasākumu vēl interesantāku padarīja dažādu iestāžu organizētās prezentācijas, lekcijas, loterijas, fotostūrīši un iespējas iejusties profesionāļu ādā. Neizpalika arī kūku degustācija, kas radīja sajūtu, ka izstādes apmeklējums skolēniem bija kā skaista svētku diena,” atzina Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas 12. klases skolēns Ilmārs Mežaraups.

 

Ilūkstes novada

pedagoģe karjeras konsultante

Iveta Repkova


Ilūkstes novada skolēni devās uz 25. starptautisko izglītības izstādi „Skola 2019”
Ilūkstes novada skolēni devās uz 25. starptautisko izglītības izstādi „Skola 2019”
Ilūkstes novada skolēni devās uz 25. starptautisko izglītības izstādi „Skola 2019”
Ilūkstes novada skolēni devās uz 25. starptautisko izglītības izstādi „Skola 2019”