Ilūkstes novada skolēni aicināti piedalīties fotokonkursā „Mana zeme skaistā”

Ilūkstes novada skolēni aicināti piedalīties fotokonkursā „Mana zeme skaistā”

   Latvijas valsts simtgades pasākumu ciklā tiek īstenots projekts „Latvijas skolu jaunatnes fotokonkurss „Mana zeme skaistā””, kurā ikviens skolēns tiek aicināts uzņemt Latviju raksturojošas fotogrāfijas, izmantojot mobilos telefonus un fotoaparātus. Katrā novadā un pilsētā ir atrodams Latvijas skaistums, kuru ir vērts iemūžināt fotogrāfijās, lai lepotos un parādītu citiem.

   Skolēni savus darbus var iesniegt internetvietnē www.manazemeskaista.lv, kur interesenti tos var aplūkot un arī nobalsot par tiem. Labākie skolēnu darbi tiks izgatavoti kā fotogleznas, projekta noslēgumā tās kā dāvinājums nonāks skolu īpašumā, ienesot valsts svētku noskaņu un Latvijas skaistumu mācību iestādēs.

     Lai projekts norisinātos veiksmīgi, ļoti nozīmīga ir sadarbība ar novadu un pilsētu pašvaldībām. „Latvijai 100” projektu darba grupa saka lielu paldies Ilūkstes novada pašvaldībai par izrādīto atbalstu projektu īstenošanai. Tikpat nozīmīgs ir Ilūkstes novada uzņēmēju atbalsts. 2017. gadā ļoti veiksmīgi visā Latvijā tika īstenots projekts „Dienasgrāmata”, kura laikā skolēni projekta organizatoriem iesūtīja pašu zīmētus zīmējumus par tēmu „Mana dienasgrāmata” ar mērķi rosināt skolēnus izpausties radoši, ļaujot viņiem pašiem veidot savas skolas tēlu. Aizvien sakām lielu paldies SIA „YoPlayDo” par atbalstu Ilūkstes novada skolēnu radošajām idejām.

     Leposimies ar Latvijas skaistumu kopā!

 

Projekta „Latvijai 100” darba grupa