Ilūkstes novada seniori – dižkoncerta dalībnieki

Ilūkstes novada seniori – dižkoncerta dalībnieki

     Riebiņu parka estrādē 11. augustā notika Latgales senioru dižkoncerts „Lobs ar lobu sasatyka”. „Tikai simtgadē 700 seniori vienuviet” – tā vēstīja afišas par šo Latgales senioru tradicionālo tikšanos. Dižkoncertu kuplināja kori, vokālie ansambļi, folkloras kopas, tautu deju un Eiropas deju kolektīvi, kā arī viesi.

     No Ilūkstes novada šajos svētkos piedalījās pieci pašdarbības kolektīvi: Eiropas deju kopas – „Eglītes” no Eglaines, „Rudzupuķes” no Bebrenes un „Saulespuķes” no Dvietes; vecākās paaudzes deju kopa „Ozolzīles” no Ilūkstes un vokālais ansamblis „Sarma” no Bebrenes.

     Paldies viesmīlīgajiem saimniekiem par doto iespēju būt kopā, atpūsties un baudīt šo jauko pasākumu!

 

Ilūkstes novada pensionāru biedrības valde


Ilūkstes novada seniori – dižkoncerta dalībnieki
Ilūkstes novada seniori – dižkoncerta dalībnieki
Ilūkstes novada seniori – dižkoncerta dalībnieki
Ilūkstes novada seniori – dižkoncerta dalībnieki
Ilūkstes novada seniori – dižkoncerta dalībnieki
Ilūkstes novada seniori – dižkoncerta dalībnieki
Ilūkstes novada seniori – dižkoncerta dalībnieki