Ilūkstes novada sākumskolas skolotāji devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Krāslavu

Ilūkstes novada sākumskolas skolotāji devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Krāslavu

     26.martā, ar Ilūkstes pašvaldības atbalstu, Ilūkstes novada sākumskolas skolotāji devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Krāslavas pamatskolu, kur tos laipni sagaidīja skolas direktore Vija Konceviča un direktores vietniece Janīna Samsanoviča.

      Tikšanas sākumā skolotājus pārsteidza skolas dramatiskais pulciņš ar literāro uzvedumu Krāsainie sapņi pēc I.Ziedoņa “Krāsaino pasaku” motīviem. Vēlāk uzrunāja informātikas skolotāja Daiga Kušnire , kura dalījās pieredzē par robotikas nodarbībām, un  informātikas skolotāja Jeļena Japiņa, kas rādīja prezentāciju “Iniciatīvas, veidojot drošu un atbalstošu vidi skolā.”

     Turpinājumā skolotāji apmeklēja skolas bibliotēku, kur iepazina skolas bibliotēkas grāmatu krājumus un bērnu radošos darbus. Bibliotekāre jau 15 gadus apkopo vienotā krājumā bērnu domrakstus un vizuālos darbus.

     Vēlāk ar savu pieredzi dalījās skolas psiholoģe Velta Daņiļeviča, kura stāstīja par sadarbību ar skolas izglītojamo vecākiem un pasākuma organizēšanu “Spico talantu šovs”, kā arī sākumskolas skolotāja Dace Samsonoviča, kuras paspārnē ir skolas muzeja telpas.

     Noslēgumā skolotāji apmeklēja porcelāna leļļu izstādi un degustēja vietējo ražotāju produktus. Patīkami noguruši, bet pozitīvu emociju pilni ,skolotāji gandarīti atgriezās mājās, lai iedvesmoti uzsāktu jaunu darba dienu.

Ilūkstes novada sākumskolas jomas koordinatore

Mairita Rimoviča


Ilūkstes novada sākumskolas skolotāji devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Krāslavu
Ilūkstes novada sākumskolas skolotāji devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Krāslavu