Ilūkstes novadā plūdi ir skāruši vairākus autoceļus

Pludi        Sākoties plūdiem, arī mūsu novadā ir applūduši vairāki autoceļu posmi. Applūdušie ceļi tiek nošķirti un, iestājoties piemērotiem laikapstākļiem, ir paredzēts tos atjaunot. Šobrīd applūduši un nav izbraucami šādi valsts un pašvaldības autoceļi Pilskalnes un Dvietes pagastos:

 

PILSKALNES PAGASTĀ:

 

Nr. 32 Plūdoņi – Asni”, kopējais ceļa garums 3,13 km (viss ceļš zem ūdens, apbraukt nevar);

Nr. 33 Kapari – Krūzītes”, kopējais ceļa garums 1,96 km (1,0 km zem ūdens, iedzīvotāju nav, apbraucamā ceļa nav);

Nr. 14 Doļnaja – Arāji”, kopējais ceļa garums 4,71 km (2,0 km zem ūdens, var aizbraukt uz ciemu Doļnaja un atpakaļ);

Nr. 8 Timšāni – Rijas”, kopējais ceļa garums 4,61 km (3,0 km zem ūdens, apbraucamā ceļa nav, iedzīvotāji var pārvietoties ar laivu);

Nr. 29 Vijas – Valpetrovka” kopējais ceļa garums 3,53 km (2,5 zem ūdens, apbraucamā ceļa nav, vēl iespējams pārvietoties).

 

DVIETES PAGASTĀ:

 

Valsts autoceļš Nr. 710 Bebrene – Zariņi – Dviete” ir pārplūdis un nav izbraucams 2 vietās – 3. kilometrā un 6,5. kilometrā.

Zariņu iedzīvotājiem ir iespēja nokļūt uz Dvieti un uz mājām pa pagasta autoceļiem:

31.54-14 Krapāns – Mežgaļi”;

32.54-15 Mežgaļi – Pūpoli”;

30.54-13 Zariņi (lielceļš) – Dimanti – Pūpoli – Viesīte;

29.54-12 Zariņi (lielceļš) – Izgāztuve – Mežgaļi”;

17.54-15 Zariņi – Skaistkalne – Dimanti”;

16.54-14 Rudeņi – Sodišķi – Izgāztuve”.

 

Pārplūdis ir arī pagasta autoceļš Nr. 6.54-4 Liepziedi – Vainagi – Sosnovka”. 2 dzīvojamās mājas – Vainagi” un Avotiņi”, kurās dzīvo cilvēki, ir pilnībā applūdušas.