Ilūkstes novada pašvaldībā turpinās projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” ieviešana

Ilūkstes novada pašvaldībā turpinās projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” ieviešana

   Deinsitucionalizācija ir process, kad  institucionālās aprūpes vietā tiek veidoti un piedāvāti daudzveidīgi sabiedrībā balstīti sociālie  pakalpojumi, lai cilvēks, kas līdz šim dzīvojis sociālās aprūpes iestādē, vai varētu tur nonākt nākotnē, nepaliktu bez vajadzīgā atbalsta un nepieciešamajiem pakalpojumiem. Jāuzsver, ka attiecībā uz personām, kuras atrodas sociālās aprūpes iestādēs,  sagatavot dzīvei sabiedrībā paredzēts tikai tās personas, kuras, saskaņā ar novērtēšanas komisijas atzinumiem, būs spējīgas uzsākt patstāvīgu dzīvi ārpus sociālās aprūpes iestādēm. 

  Mērķa grupas šajā projektā ir:

  • pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa);
  • pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras saņem valsts finansētus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus;
  • bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs;
  • ārpusģimenes aprūpē esoši bērni un jaunieši līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot), kuri saņem valsts vai pašvaldības finansētus bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus.

  Projekta ietvaros katrai izvērtētajai personai ir pieejami sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, kuru apjoms ir 40 nodarbības. Visvairāk pieprasīts un šobrīd izmantots ir fizioterapeita individuālo nodarbību pakalpojums bērniem un viņu likumiskajiem apgādniekiem un fizioterapeita konsultācijas pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

  Jūnijā diviem mūsu novada bērniem ar funkcionāliem traucējumiem tika nodrošināts atelpas brīža pakalpojums Aleksandrovas internātpamatskolā Dagdas novadā. Šo pakalpojumu var izmantot ģimenes, kuru bērns ir līdz 17 gadus (ieskaitot) vecs un kuram ir piešķirta invaliditāte un saskaņā ar VDEĀVK atzinumu ir nepieciešama īpaša kopšana.

  Savukārt Daugavpils Cietokšņa teritorijā no 15.jūlija līdz 26.jūlijam bija pieejams reitterapijas pakalpojums. Reitterapija ir ārstēšanas metode, kurā izmanto speciāli trenētus zirgus. Šo pakalpojumu saņēma 3 mūsu novada bērni ar funkcionāliem traucējumiem. Pakalpojumu nodrošināja Kaplavas pagasta zemnieku saimniecības “Klajumi” reitterapijas asistenti ar 4 sertificētiem zirgiem. Reitterepijas instruktore un zirgu sētas “Klajumi” īpašniece ir Ilze Stabulniece, kura reitterapijā strādā jau kopš 2004. gada.

  Reitterapijas seanss ilga 20 minūtes. Bērns sēdēja zirga mugurā, bet dzīvnieks terapeita vadībā lēni soļoja pa manēžu. Pēc reitterapijas tehnoloģijas, minimālais nodarbību cikls ir 10 nodarbības, kuras šajā projektā arī tika nodrošinātas.

  Nacionālā rehabilitācijas centra “Vaivari” sertificētā reitterapeite Olga Bērziņa, kas vadīja terapijas nodarbības, šajā specialitātē izglītojusies ārpus Latvijas – Norvēģijā, Vācijā, Somijā, Krievijā, Gruzijā. Viņa sarunā uzsvēra:”Konkrēts zirgs būs piemērots konkrētam pacientam, kuram citu zirgu pat tuvumā nedrīkst vest, jo tā kustības varētu būt pārāk plašas un straujas, līdz ar to nodarot drīzāk ļaunu, nekā labu”.

 

Ilūkstes novada pašvaldības

Sociālā dienesta vadītāja

Ingūna Svarāne


Ilūkstes novada pašvaldībā turpinās projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” ieviešana
Ilūkstes novada pašvaldībā turpinās projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” ieviešana