Ilūkstes novada pašvaldībā tiek īstenots projekts „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ilūkstes novadā”

afisha atbalsta grupai       Projekta mērķis ir uzlabot veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamību visiem Ilūkstes novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot novada mērogā pasākumus.

 

Galvenās aktivitātes:

1) slimību profilakses pasākumi:

 • sirds veselības diena,
 • diskusija par veselīgu uzturu,
 • pasākumi psihoemocionālā klimata uzlabošanai,
 • atbalsta grupa depresijas profilaksei,
 • diskusija ar onkologu,
 • diskusija par reproduktīvās veselības nozīmi,
 • tikšanās ar speciālistu, kura pamatdarbības joma ietver garīgās veselības stiprināšanu,
 • izglītojošs seminārs jauniešiem par personības veidošanu, tikšanās ar makrobiotikas speciālistu,
 • diskusija ar gastroenterologu.

2) veselības veicināšanas pasākumi:

 • peldēšanas nodarbības,        
 • nūjošanas festivāls,
 • radošās darbnīcas,
 • sporta spēles personām ar invaliditāti,
 • jauniešu festivāls,
 • sporta spēles senioriem,
 • ģimenes sporta un veselības diena.

    

Projekta mērķa grupas:  Ilūkstes novada iedzīvotāji, īpaši bērni, trūcīgās un maznodrošinātās personas, bezdarbnieki, personas ar invaliditāti, iedzīvotāji, kuri vecāki par 54 gadiem, un iedzīvotāji, kuri dzīvo lauku teritorijā.

Projekta īstenošanas laiks: 03.07.2017.–31.12.2019.

Sadarbības iestāde – Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

Finansējuma saņēmējs – Ilūkstes novada pašvaldība

Atbildīgā iestāde – Veselības ministrija.

 

Projekts „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ilūkstes novadā” (ESF Nr. 9.2.4.2/16/I/058) norisinās darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.