Ilūkstes novada pašvaldība sumina novada skolotājus

IMG 2180       Ļaujot norimt ikdienas skrejas dunai, skaistā svētku atmosfērā 6. oktobra vakarā Ilūkstes novada pašvaldība, kā ik gadu, atzīmējot Skolotāju dienu, sumināja novada skolotājus, īpašu paldies sakot tiem, kuri šogad svin sava darba apaļās jubilejas.

 

 

Visskaistākā rudens lapa ir tā,

Ko bērna rokas nes dāvināt,

Un nevajag vairāk ne nieka,

Es apmulstu pati un brīnos –

Tai lapā ir tik daudz prieka,

Viss mazais tik liels man šķiet…

 

Jā, tieši skolotājs, dienu no dienas esot starp bērniem, iespējams, labāk par visiem citiem prot pasauli uzlūkot bērna acīm. Savos apsveikuma vārdos gan Ilūkstes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Maigurs Krievāns, gan Ilūkstes un Daugavpils novadu izglītības darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja Kristīne Junkule atzīmēja, ka vien skolotājam piemīt šī īpašā, vien viņam raksturīgā degsme un dvēseles mirdzums, ikdienas darbus pildot, mīlestība, kas, laikam ejot, tik un tā paliek nemainīga un patstāvīga.

Baudot skaistā vakara mājīgo atmosfēru, spēka uguntiņas” aicinājām degt pedagogus, kuri pievienojās mūsu novada skolotāju saimei. Mūsu novads šogad ir kļuvis par 5 pedagogiem bagātāks. Ilūkstes 1. vidusskolā sporta stundas vadīs Jānis Jarāns, Eglaines pamatskolā angļu valodu mācīs Elīna Palkeviča, bet Anna Ūsāne Raudas internātpamatskolā pildīs psiholoģes pienākumus. Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolā darbu uzsāka divas skolotājas – Sarmīte Bogdanoviča mācīs datorgrafikas pamatus, bet Daina Meškovska – zīmēšanu un gleznošanu. Ceļamaizei darbam vēlam Ilūkstes 1. vidusskolas direktores Velta Šternas atziņas: Daudz gadu nostrādājot skolā, esmu nonākusi pie mūžsenās atziņas – iemācīt var tikai ar labo – ar sapratni, smaidu, piedošanu, līdzi jušanu un joku. Labs skolotājs vienmēr ir arī labs cilvēks, un tad skolēni ir lieli ieguvēji, jo viņi mācās ne tikai mācību priekšmetu, bet arī to, kā ir jādzīvo un jāveido attiecības ar citiem cilvēkiem, kas ir apkārt”.

Prasmīgi un mīlestībā vadīti kā pērles virtenē ir sarindojušies pedagogu darba gadi, tie katram ir bijuši tik atšķirīgi, koši un piepildīti. Pašvaldības vārdā suminājām skolotājus, kuri šogad svin sava darba 30 gadu jubileju – Lonija Pupiņa (Ilūkstes 1. vidusskola), Ilona Jegorova (Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola) un Lilija Razminoviča (Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola), Maija Žigajeva (Eglaines pamatskola), Inese Ziediņa (Subates pamatskola), Rita Žilvinska (Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola), Ināra Zdanovska (Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola) un Natālija Kolosova (PII Zvaniņš” Subates filiāle). Lai jums ir prieks un lepnums būt par skolotāju gan svētkos, gan ikdienā un mīlestība uz to, ko darāt, ir bezgalīga!

Sava darba 35 gadu jubileju šogad svin skolotāji Pēteris Kalvāns (Ilūkstes 1. vidusskola), Aina Šaudiņa (Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola), Anita Naļivaiko (Eglaines pamatskola), Alla Brokāne (Subates pamatskola), Jāzeps Mačuks (Subates pamatskola), Regīna Medisa (PII Zvaniņš” Bebrenes filiāle). Jūsu 35 darba gados lai jums pietiek gaismas un mīlestības katrai turpmākajai darba dienai!

Trīs novada pedagogi šogad svin sava darba 40 gadu jubileju. Sveicam Zinaīdu Ķederi (Ilūkstes Sadraudzības vidusskola), Aldu Ģēģeri (Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola) un Birutu Kaniņu (PII Zvaniņš” Bebrenes filiāle). Lai jūsu skolēniem un kolēģiem izdodas panākt, to ko esat sasniegušas  jūs, lai esat kā paraugs neatlaidīgai virzībai uz augstākajām zinību virsotnēm.

Eglaines pamatskolas skolotāja Antoņina Sējāne šogad svin sava darba 45 gadu jubileju. Sveicam Jūs skolotāju dienā un vēlam, lai kolēģiem un skolēniem izdodas pamanīt un pasmelties pa skaistai artavai no Jūsu bagātīgās dzīves un darba pūra!

Suminājām arī skolēnu iemīļoto skolotāju Aiju Rubļevsku (Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola), kura devusies pelnītā atpūtā. Skolotāja profesija nekad nav nosaukta par vieglu. Skolotājai Aijai arvien ir izdevies ievīt viegluma dzīparu savās skolotājas gaitās. Bijušie skolēni aizvien atceras un teic: Skolotāja Aija? – spridzeklītis, ar labu humora izjūtu, neizsīkstošu enerģiju, ar savādāku un interesantu pieeju mācībām. Vienmēr spēja ieinteresēt pat tos, kam nekas neinteresē. Un kur vēl mūsu augstie sasniegumi! Viens liels paldies par šiem gadiem!”

Katram no mums ir skolotājs, kura nozīme mūsu dzīvē ir nepārvērtējama. Ar siltumu, cieņu un pateicību pasākuma gaitā atcerējāmies un kopīgā dejā sveicām skolotājus, kas savu zināšanu stafeti ir nodevuši mums, un šodien, rimti pavadot savu ikdienu, sirdī nes tik ļoti siltās atmiņas par skolā pavadītajiem gadiem.

 

Jūs izauklējāt bērnu sapņus

Un līdzi izraudājāt arī viņu asaras.

No pirmās rudens dienas cēlāt kāpnes,

Līdz dzīvē izvadījāt izlaiduma vakarā.

 

Lai bijušo skolēnu spēks un sirsnība ir jūsu ceļabiedri arī turpmāk!

Paldies tika teikts arī Ērikai Šaršunei, kura ikdienā nes rūpi par mūsu novada labklājību un ir kā labais gariņš, kura, uzrunāta, vienmēr atsaucas un roku rokā rada svētkus apkārtējiem.

Vakara noslēgumā skolotajiem tika dāvināts dzejas un mūzikas baudījums kopā ar iemīļoto mākslinieku Vari Vētru, vēlot no svētku vakara paņemt sirds siltuma uguntiņu, kopā būšanas prieku, to klāt pie citiem mīļiem mirkļiem likt, lai rudens vējos tas spētu sasildīt!

 

Man pieder šodiena –

ik mirklis no agra rīta līdz vakaram vēlam,

gan jautri priecīgais, gan arī skumjais,

visvairāk – mirklis mīļuma pilnais.

To es noglabāšu un klāt pie citiem mīļiem mirkļiem likšu.

 

    Par skaisto svētku norisi un atmosfēras radīšanu Ilūkstes novada pašvaldības Izglītības nodaļa saka lielu paldies:

  • stādaudzētavai Madaras” (daudziem labāk pazīstama ar nosaukumu Subates siltumnīcas”) par krāšņajiem augiem;
  • Alvīnai Bekišai par dekoratīvajiem ķirbīšiem,biedrībai Dvietes vīnogas” par svečturiem un grāmatām;
  • biedrībai Dvietes senlejas pagastu apvienība” par smaržīgajām lauku tējām;
  • Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas direktorei Ērikai Šaršunei, audzēkņiem un pedagogiem par sarūpēto cienastu.

 

Ilūkstes novada pašvaldības

Izglītības, kultūras un sporta nodaļas

vadītājas pienākumu izpildītāja Sanita Plone

un

sabiedrisko attiecību speciāliste

Madara Pavlovska

                                                                                                                       

Foto: Sarmīte Bogdanoviča

 

Vairāk mirkļu no pasākumaFOTOGALERIJĀ 

IMG 2193

IMG 2206

IMG 2208

IMG 2261

IMG 2296

IMG 2330

IMG 2345

IMG 2372

IMG 2388

IMG 2441

IMG 2497