Ilūkstes novada pašvaldība izsludina pavasara “Tīrības dienas” novadā

Ilūkstes novada pašvaldība izsludina pavasara “Tīrības dienas” novadā

Pavasara “Tīrības dienas” novadā no 25.03.2020. – 26.04.2020.

Aicinot iedzīvotājus aktīvi iesaistīties apkārtējās vides sakopšanā

“Tīrības dienu” laikā ievērot ugunsdrošības normas!

(aizliegts dedzināt pērno zāli)

Pilsētās un ciematu centru teritorijās ir atļauts dedzināt dārza atkritumus

(sausos zarus, lapas, u.tml.)