Ilūkstes novada pašvaldība izsludina konkursu uz vakanto Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūras direktora amatu

Ilūkstes novada pašvaldība izsludina konkursu uz vakanto Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūras direktora amatu

     Ilūkstes novada pašvaldība izsludina konkursu uz vakanto jaunizveidotās pašvaldības aģentūras „Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūra” direktora amatu.

 

Prasības pretendentiem:

 • vēlama pieredze kultūras un tūrisma jomā vai vadības darbā;
 • izpratne par Aģentūras funkcijām un uzdevumiem;
 • nevainojama reputācija;
 • valsts valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • vadības prasmes, spējas motivēt un strādāt komandā;
 • teicamas komunikācijas, sadarbības un prezentēšanas prasmes.

Aģentūras direktora pienākumi:

 • vadīt un organizēt Aģentūras administratīvo darbu, nodrošināt tās darbības nepārtrauktību;
 • nodrošināt kvalitatīvu kultūras un tūrisma pakalpojumu pieejamību Ilūkstes novadā;
 • izstrādāt un ieviest jaunus kultūras un tūrisma produktus, novada mārketinga pasākumus sadarbībā ar iestādēm, privāto un nevalstisko sektoru;
 • nodrošināt svētku pasākumu rīkošanu Ilūkstes novadā;
 • izstrādāt Aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģijas un budžeta projektu;
 • nodrošināt Aģentūras stratēģijas, budžeta un kārtējā gada darba plāna izpildi;
 • efektīvi plānot un vadīt Aģentūras finanšu resursus;
 • izstrādāt Aģentūras sniegto pakalpojumu cenrādi un maksāšanas kārtību;
 • slēgt darba, saimnieciskos un nomas līgumus.

     Pašvaldības aģentūras direktora atbildību nosaka Publisko aģentūru likums un aģentūras „Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūra” nolikums.

  

Uzdevums pretendentiem!

Amata pretendentiem ir jāsagatavo koncepcija par aģentūras „Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūra” darba un attīstības perspektīvām.

 

     Pieteikuma dokumenti (motivēta  pieteikuma vēstule, īss dzīves apraksts (CV), Aģentūras darba un attīstības koncepcija) ar norādi „Konkursam uz vakanto pašvaldības aģentūras „Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūra” direktora amatu” jāiesniedz līdz 2018. gada 15. novembrim (ieskaitot) personīgi Ilūkstes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai, nosūtot pa pastu (Adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447). Tālrunis papildu informācijai: 65462569.