Ilūkstes novada pašvaldība izsludina konkursu uz vakanto Kultūras un tūrisma aģentūras direktora amatu

Ilūkstes novada pašvaldība izsludina konkursu uz vakanto Kultūras un tūrisma aģentūras direktora amatu

***Ilūkstes novada pašvaldība izsludina konkursu uz vakanto Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūras direktora amatu. Uzdevums pretendentiem – sagatavot koncepciju par aģentūras darba un attīstības perspektīvām.

***Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikuma vēstuli, īsu dzīves aprakstu (CV), aģentūras darba un attīstības koncepciju) ar norādi „Konkursam uz vakanto pašvaldības aģentūras „Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūra” direktora amatu” pretendenti aicināti iesniegt līdz 10. februārim (ieskaitot) Ilūkstes novada pašvaldībā Brīvības ielā 7, Ilūkstes novadā.

***Konkursa nolikums skatāms ŠEIT. Sīkāka informācija, zvanot uz  tālr.: 65462569.

 

 

Galvenie amata pienākumi:

 • Vadīt un organizēt aģentūras administratīvo darbu, nodrošināt tā nepārtrauktību;
 • Nodrošināt kvalitatīvu kultūras un tūrisma pakalpojumu pieejamību Ilūkstes novadā;
 • Izstrādāt un ieviest jaunus kultūras un tūrisma produktus, novada mārketinga pasākumus sadarbībā ar iestādēm, privāto un nevalstisko sektoru;
 • Nodrošināt svētku pasākumu rīkošanu Ilūkstes novadā;
 • Izstrādāt aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģijas un budžeta projektu;
 • Nodrošināt aģentūras stratēģijas, budžeta un kārtējā gada darba plāna izpildi;
 • Efektīvi plānot un vadīt aģentūras finanšu resursus;
 • Izstrādāt aģentūras sniegto pakalpojumu cenrādi un maksāšanas kārtību;
 • Slēgt darba, saimnieciskos un nomas līgumus.

Prasības pretendentiem:

 • Vēlama pieredze kultūras un tūrisma jomā vai vadības darbā;
 • Izpratne par aģentūras funkcijām un uzdevumiem;
 • Nevainojama reputācija;
 • Valsts valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • Vadības prasmes, spējas motivēt un strādāt komandā;
 • Teicamas komunikācijas, sadarbības un prezentēšanas prasmes.