Ilūkstes novada pašvaldība aicina iesniegt ierosinājumus Atzinības rakstu piešķiršanai

Ilūkstes novada pašvaldība aicina iesniegt ierosinājumus Atzinības rakstu piešķiršanai

     100 gadu takās vijas Latvijas ceļš, kurā mēs katrs minam savus soļus, un mūsu sirdis un darbi ir Latvijā… Svinot Latvijas simtgadi, Ilūkstes novada pašvaldība vēlas izteikt pateicību tiem novada ļaudīm, kuri dziļā ticībā Latvijas nākotnei snieguši neatsveramu ieguldījumu valsts pastāvēšanā un veidošanā, kuri bijuši klātesoši neatkarīgās Latvijas atjaunošanas procesos, kuru drosme un patriotiskā stāja pauž dziļu mīlestību valstij un kuru ieguldījums veicinājis Latvijas un Ilūkstes novada attīstību. Lai apzinātu šādus cilvēkus, pašvaldība aicina iedzīvotāju grupas vai organizācijas, biedrības un citus dibinājumus ne mazāk kā piecu cilvēku sastāvā iesniegt motivētus ierosinājumus apbalvošanai ar pašvaldības Atzinības rakstu. Ierosinājumus ir tiesīgi iesniegt arī novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāji, pašvaldības izpilddirektors, domes deputāti.

 

     Ierosinājumos jānorāda šāda informācija:

  • apbalvojamās personas vārds, uzvārds, dzimšanas dati, amats, darba stāžs;
  • vispusīgs darbu vai nopelnu apraksts;
  • informācija par kandidāta pieteicēju (pieteicējiem).

     Rakstiskus vai elektroniskus ierosinājumus var iesniegt līdz 17. septembrim Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, e-pasts: dome@ilukste.lv).

    Apbalvošanas komisijas izvēlētie kandidāti tiks godināti Latvijas proklamēšanas gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā, kas notiks novembrī Ilūkstes novada kultūras centrā.